Blahopřání

Naše velká gratulace patří žáku páté třídy. Jan Hefka při příjímacích zkouškách na gymnázium nejen uspěl ve velké konkurenci, ale byl dokonce třetí v žebříčku nejlepších uchazečů o studium. Přejeme Honzovi úspěch v dalším studiu a spousty nových kamarádů a zážitků. Za učitele paní učitelka Martincová

Číst dál →

Výtvarná soutěž má svého vítěze

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice vyhlásil v zimních měsících výtvarnou soutěž na téma „Karneval“. Této soutěže se zúčastnili i žáci naší školy. Do finále kategorie – žáci 1. stupně ZŠ – se nakonec probojovala Lada Karlíková ze čtvrté třídy a Ella Zámorská z páté třídy. Na základě hlasování na facebookových stránkách DDM Sluníčko tuto soutěž vyhrála…

Číst dál →

Známkování za 2. pololetí 2019/2020

pozor

Vážení rodiče, při hodnocení žáků za druhé pololetí budeme postupovat v souladu s doporučením MŠMT. O odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení Vás budeme včas informovat. Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední…

Číst dál →

Přesné informace k nástupu do školy od 25. 5.

pozor

Vážení rodiče, zveřejňujeme upřesňující informace, které se týkají zejména příchodu dětí do školy od 25.5. 2020. Vše ostatní je stejné jako v informacích zaslaných minulý týden. Žáci budou pouštění do budovy podle tohoto časového rozpisu: 1.třída – 7,25 2. třída – 7, 35 3. třída – 7,45 4. třída – 7,55 5. třída – 8,05 Prosíme…

Číst dál →

Informace k obnovení výuky od 25. 5.

pozor

Vážení rodiče, v přílohách najdete potřebné informace pro rozhodnutí, zda Vaše dítě nastoupí od 25. 5. do školy. Předpokládané příchody žáků do školy jsou pouze orientační. Mohou se změnit v závislosti na nahlášeném počtu dětí. 1.třída – 7.25 2.třída – 7,35 3.třída – 7,45 4.třída – 7,55 5.třída – 8,05 Pravidla provozu v ZŠ Tečovice…

Číst dál →