4. třída – Přírodověda

Příroda a lidé 
– ochrana přírody
– přírodnina – surovina – výrobek
– dělení přírody – živá a neživá
– pojem ekosystém – druhy ekosystémů (úvod)
PS str.4 cv. 1