Pátek 25. 9.

ŽA 18 – mručíme jako medvědi (dlouze vyslovujeme hlásku m, ústa otevřeme na a nebo á) PS – papír – nácvik vkleče a vestoje podle PS 18 ČJ list – vybarvování písmen, zapisování délky slabik M 17 (17/6 – podle počtu teček škrtnout obrázky, zbytek zapsat čárkami) Procvičování: ŽA 18 (číst doporučuji denně chvilku, je…

Číst dál →

Čtvrtek 24. 9.

ŽA 11, 15/2 – kroužkovat červeně a modře m M a A ŽA  16 – opakovat čtení řádků ŽA 17 – do rámečků pokládáme první písmena slov PS 16 vsedě tužkou M 17/5 (v dolní části úkolu evidujeme červené čtverce jen ty, které jsou na obrázcích = 3. Pokud dítě najde 8 čtverců, diskutujeme o…

Číst dál →

Středa 23. 9.

ŽA 16, 17 ŽA 15/první a poslední úkol PS –  papír: velké a malé vlny (vestoje) AJ 4 – 6 AJ – PS 5 Procvičování: ŽA 16 – dokončit obrázky, zopakovat čtení (2 řádky) PS – papír: velké (1. str.) a malé vlny (2.str.) Po rozcvičení pracovat vsedě, předloktí se plynule posunuje, „hladí papír“. AJ –PS…

Číst dál →

Úterý 22. 9.

ŽA 16 (kromě spodních úkolů) PS uvolňovací cviky – vlny a vlnky na vodě, cvičíme zatím jen na papír (těžký cvik) M 16/1, stavíme z krychlí – počítání do 6 PRV 10 – 11 Procvičování: ŽA 16 – vystřihnout a A, zopakovat zpaměti básničku, číst 2 řádky (levou rukou držet záložku, pravou rukou ukazovat písmeno,…

Číst dál →

Pondělí 21. 9.

ŽA 10, 14 PS  14, 15 M 16/2, 3 M list – vysvětlení všech úkolů Procvičování: PS s. 14, 15 – dokončit (tužkou vsedě, rozcvičit se na papír ze školy) M list – přinést 29. 9. Dnes děti dostaly první matematický list na procvičování. Listy budeme  měnit vždy v pondělí. Úkoly na listu doporučuji vypracovávat…

Číst dál →

Pátek 18. 9.

ŽA s. 13 PS s. 14 – 1. řádek, cviky na velký papír (vkleče, ve stoje, vsedě) M s. 15, stavby z krychlí Procvičování: Ukázat a okomentovat rodičům v sešitech práci v tomto týdnu. Denně po chvilkách podporovat sluchovou analýzu (Co začíná na hlásku m? Motýl, maminka, … Kde slyšíš hlásku m? Na začátku slova,…

Číst dál →

Čtvrtek 17. 9.

ŽA s. 12 – dokončení. Pod slova u obrázků píšeme podle počtu slabik počet teček. V případě dlouhé slabiky píšeme čárku (mušle . .    Míla /.). PS s. 13 vsedě M s. 14 + s. 15/6 PRV s. 6 Procvičování: PS s. 13 vsedě tužkou, ŽA s. 12 – dokončit obrázek Děkuji všem rodičům za…

Číst dál →

Středa 16. 9.

ŽA s. 9 (viz úkoly dole) ŽA s. 12 M, m(čteme: velké tiskací M, malé tiskací m). M kroužkujeme červeně, m kroužkujeme modře (ve slovech u obrázků a v básničce). Dole v rámečku obtáhnout M červeně. V ŽA budeme na stranách 10 a 11 teprve pracovat. PS s. 12 AJ s. 4, 5, 6 AJ-PS s….

Číst dál →