Čtvrtek 25. 2.

SLAB 55, 53 nácvik psacího písmene R PS 6, 7 M 10, Autobus, Hadi, stavby PRV 43 Opakování – Člověk a jeho zdraví Procvičování: SLAB 55 číst 3. úkol a vyprávět pohádku podle obrázkové osnovy (ke každému obrázku asi 2 věty) PS 7 Na zítřek můžete dětem dát tašku na krabičku s pomůckami a materiály…

Číst dál →

Středa 24. 2.

SLAB 54 PSS 22 nácvik psacích spojů vr, vl PS 5 AJ opakování slovní zásoby, poslech, hry Procvičování: SLAB 54 zopakovat básničku, číst označenou část, vystřihnout H h PS 5 psát  perem AJ – PS 29 + 32 (úkol Listen and colour) –  na středu 3. 3. zkontrolovat školní práci Provázek v pouzdře do školy není…

Číst dál →

Úterý 23. 2.

SLAB 52 PSS 22 nácvik spoje psacích písmen ok, or PS 2,3 M numerika do 12, rovinné geometrické útvary, krokování M 5 PRV Lidské tělo – opakování, péče o zdraví Procvičování: PSS 22 PS 4 (tužkou nebo ostrou pastelkou obtáhnout psací vzor, každé slovo napsat perem 1x) V matematice bude přibývat úloh s přechodem přes…

Číst dál →

Pondělí 22. 2.

SLAB 49, část 50 + 52 nácvik psacího písmene r PS 1, 2 M hra Autobus, počítáme po 2 (rukavice), numerika do 12 M 9/ 5, 6, 7 Procvičování: SLAB 52 číst 2 označené části PS 1 (perem, při psaní perem nedržet vršek od pera).  Písanku obalíme zítra ve škole. Dobrovolný úkol: na středu přinést…

Číst dál →

Pátek 19. 2.

SLAB 48, 49 PS píšeme i hůlkovým písmem PSS 21 M 5, 8 Procvičování: SLAB 49 dobrovolné čtení: PSS 22 – 23 Na pondělí připomínám přinést pracovní listy, dobrovolně si přinést rukavice (budeme počítat po 2). Od pondělí budeme v matematice hrát hru Autobus. Tato oblíbená hra začíná v Hejného matematice ve 2. pololetí 1….

Číst dál →

Čtvrtek 18. 2.

SLAB 48 PSS 20, 21 diktát vět PS 39 M dokončení 1. dílu, numerace do 12 M 2. díl s. 5 PRV Lidové zvyky – postní období, Lidské tělo – nemoc a úraz, opakování Procvičování: SLAB 48,číst označenou část, vystřihnout C c, zopakovat básničku PS 39 M 1. díl i popsané písanky zůstávají do konce…

Číst dál →

Středa 17. 2.

SLAB 47 PSS 20, 21, 24 nácvik psacího písmene Š, přepis slov PS 38 AJ 36 AJ – P17, 27, 31, 33 – S revision Procvičování: PSS 20, 21 číst 2 označené části (rýmy a sloupečky slov), zkontrolovat  si školní práci PS 38 AJ – PS 31 + zkontrolovat si školní práci na s. 33 –…

Číst dál →