procvičování učiva – 4. třída

malá násobilka

přímka, polopřímka a úsečka – rýsovat a zapisovat

psaní i/í a y/ý po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách

určování hlásek ve slově