Pasování prvňáčků na čtenáře

Znáš už všechna písmena a slova z nich složená. Umíš všechna správně číst, v knize přečteš každý list. Protože čteš hezky hbitě, na čtenáře pasuji tě. 

Těmito slovy pasovala v pondělí 17. 6. 2024 knihovnice zlínské knihovny Jana Hoferková žáčky 1. třídy na čtenáře. Děti před ní přednesly slavnostní slib, ve kterém se zavázaly nejen číst, ale také se ke knížkám slušně chovat, knihy chránit a usilovat o vše dobré, co je v knihách napsáno. Na památku si děti odnesly čtenářský diplom a za svou celoroční snahu dostaly, z projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, knihu spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Ivety Autratové – Kouzelné brýle.

Děkuji rodičům, že dětem celý rok s tímto nelehkým úkolem – naučit se číst – pomáhali. Přeji všem prvňáčkům, aby je čtení bavilo a aby se knihy staly součástí jejich životů.

Všem knihovnicím dětského oddělení zlínské knihovny patří velké poděkování a úcta k jejich práci.

Marta Miklová