Slavnostní ukončení šk. roku a rozloučení s 5. třídou

hdimg4408ca4a0537849df35d0498794967

Ve čtvrtek 20.6 se konalo za hasičskou zbrojnicí v Tečovicích slavnostní ukončení šk. roku a rozloučení s 5. třídou. Během pestrého programu jsme mohli vidět zábavné scénky z působení na škole vycházejících páťáků, slavnostní vypouštění balonků spolu s žáky 1. třídy, videoprojekce fotek z uplynulých 5 let, poděkování zaměstnancům školy, vystoupení Laury Křetinské z ZUŠ Zlín – Malenovice a na závěr skvělé vystoupení kouzelníka. Akci hodnotíme jako velmi zdařilou, děkujeme všem rodičům a přátelům školy za účast a také za pomoc při občerstvení pro naše žáky. Budeme se těšit na další shledání.

Níže je pár fotek od pana Fiedora, za což mu velmi děkujeme. Více fotek je v albu školy na Edupage.

V. Pavlíček