4. třída – Matematika

Matematika

  • pamětné sčítání a odčítání – pojmy : sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl
  • číselná osa – orientace
  • porovnávání čísel
  • zkouška správnosti při sčítání a odčítaní – opačná operace
  • rozvinutý zápis čísel
  • pojmy jednotky, desítky a stovky
  • zaokrouhlování na desítky a stovky – úvodní hodina

Geometrie

přímka, polopřímka, úsečka – vlastnosti , rýsování a zápis

PS matematika str. 1/ 1,2,3 a 5

str.2/2,4,5 a 6

str.3/5

PS geometrie první strana kromě cv.3