Poplatek za školní družinu

Upozornění pro rodiče:

Poplatek za školní družinu na 2. pololetí šk. roku 2023/2024 je splatný do 15. 2. 2024.

  • poplatek 750,- Kč  ( 350,- Kč pouze ranní družina ) 
  • číslo účtu školy:   27-3961180227/0100
  • variabilní symbol:  2222
  • do zprávy pro příjemce uveďte:   ŠD-jméno dítěte