Projektový den, žonglování

Žonglování je velice starou dovedností, která dodnes láká lidi, kteří si chtějí vyzkoušet svoji šikovnost, prostorovou orientaci, koordinaci pohybů a soustředění. A nejen to, má i řadu blahodárných účinků na organismus. Kromě zlepšení svalové koordinace je to i propojení pravé a levé mozkové hemisféry a zlepšení práce mozku ověřené moderními výzkumy. Tohle všechno jsme zkusili…

Číst dál →

Společné odpoledne…

Ve čtvrtek 24. června proběhlo na Bivoji společné rozloučení se čtvrtou třídou. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, těšili jsme se. Pro děti byla přichystaná „Hra na záchranu uneseného piráta“, s hledáním sladkého pokladu a pro rodiče malý testík z učiva čtvrté třídy. Prokázali, že mají vědomosti i slušnou dávku humoru. Šikovní tatínci rozdělali oheň a…

Číst dál →

Organizace posledního týdne 28. – 30. 6. 2021

vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci, výuka bude probíhat do středy 30. 6. V těchto závěrečných dnech musejí všichni žáci vrátit zapůjčené učebnice, dle pokynů třídních učitelů – kontrola stavu učebnic. V úterý 29. 6. odpadá odpolední vyučování 4. a 5 ročníku. Ve středu 30. 6. končí vyučováni 9,25 předáním vysvědčení. Nezapomeňte si složky Školní družina je…

Číst dál →

Provoz školy od úterý 15. 6.

Upozornění

Vážení rodiče, od úterý 15. 6. dochází k těmto změnám: Žáci i učitelé nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává…

Číst dál →

DEN PLNÝ ZÁBAVY A RADOSTI…

První Mezinárodní den dětí, tak jak ho známe nyní, tedy první červnový den se začal slavit až v roce 1950. O rok dříve bylo toto datum určeno v Moskvě na zasedání Mezinárodní demokratické federace žen, kde vyhlásili Den pro ochranu dětí. Později se ze Dne pro ochranu dětí stal Mezinárodní den dětí, který přijmulo i tehdejší Československo, následně…

Číst dál →

Zlínský kraj zvyšuje povědomí o kyberbezpečnosti

Vážení rodiče, Zlínský kraj chce zvýšit povědomí veřejnosti o bezpečnosti ve virtuálním prostředí. Připravuje vzdělávací cyklus o kybernetické bezpečnosti, a to v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Důvodem této iniciativy je skutečnost, že v době pandemických opatření byly významně omezeny přirozené sociální kontakty. Děti byly o to víc upoutané ke svým počítačům,…

Číst dál →

Pohádková bojovka

vecernicek_2020_1

Vážení rodiče a milé děti, pátá třída si pro vás připravila pohádkovou bojovku s tajenkou. Na každé kartě je z druhé strany otázka či úkol. Odpovědi jsou označeny písmeny  v barevném čtverečku. Písmeno, které je u správné odpovědi, děti napíší k příslušnému obrázku do šifrovací karty. Po vyplnění všech písmen, vyluští tajenku. Šifrovací kartu naleznete zde:…

Číst dál →

Dopravní hřiště

V letošním školním roce 2020/2021 absolvovalo výuku dopravní výchovy 16 žáků 4. třídy základní školy. Žáci byli připravováni jak na teorii, tak na praktickou část zkoušek. Účelem bylo získání Průkazu mladého cyklisty. Bohužel nás pandemie připravila o část výuky. Po úvodních teoretických testech následovala praktická část zkoušky, na kterou dohlížela instruktorka z DDM na dopravním hřišti v Otrokovicích. Žáci…

Číst dál →