4. třída – Přírodověda

 Opakování učiva 3.ročníku
Příroda a lidé – ochrana přírody
                             – pojmy přírodnina , surovina , výrobek
Dělení přírody – živá a neživá
 – pojem ekosystém a jeho druhy
PS str.4 cv. 1