5.tř – Matematika

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Dělení dvojciferným dělitelem

  • počítání příkladů v sešitě

Slovní úlohy

 

GEOMETRIE

Opakování – dělení mnohoúhelníků

Praktická měření mnohoúhelníků

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Dělení dvojciferným dělitelem

  • počítání příkladů v sešitě

 

GEOMETRIE

Opakování – dělení mnohoúhelníků

Vlastnosti čtverce, obdélníka, kosočtverce a kosodélníka

 

Učebnice str. 23 – 24 (zápis do sešitu)

Pracovní sešit str. 13 (domácí úkol)

 

Ve čtvrtek 30. listopadu – test (dělení mnohoúhelníků

 

 

Učivo 13. 11. – 17. 11.

Pamětné dělení se zbytkem

Slovní úlohy

Dělení dvojciferným dělitelem

Učebnice str. 39 – 40 (slovní úlohy)

Pracovní sešit str. 28 (vybraná cvičení)

 

GEOMETRIE

Dělení mnohoúhelníků

Učebnice str. 17

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Pamětné dělení se zbytkem

Dělení jednociferným dělitelem se zbytkem

Učebnice str. 39 – 40 (vybraná cvičení)

 

GOEMETRIE

Grafický součet a rozdíl úseček

Mnohoúhelníky

Domácí úkol – do sešitu narýsovat mnohoúhelníky

Učebnice str. 13, 17

Pracovní sešit str. 9

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Vlastnosti dělení

Dělení se zbytkem

Halloweenské počítaní

Slovní úlohy

Pracovní sešit str. 5

Učebnice str.  12

GEOMETRIE

Porovnávání úseček: https://www.youtube.com/watch?v=lujil94oPq8

Grafický součet úseček: https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE

Grafický rozdíl úseček: https://www.youtube.com/watch?v=ihToFYBjYFQ

https://www.youtube.com/watch?v=CMliNNNaZv8
Pracovní sešit str. 9

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=46.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD+v+%C4%8D%C3%ADseln%C3%A9m+oboru+0%E2%80%931+000+000#selid

Učivo 23. 10. – 27. 10.

Kombinované početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení

Slovní úlohy

Opakování – malá násobilka

V pondělí 30. 10. bude geometrie!

 

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Kombinované početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení

Zaokrouhlování

Slovní úlohy

Pracovní sešit po stranu 8

Učebnice po stranu 16 (vybraná cvičení) – vybraná cvičení do sešitu

 

GEOMETRIE

Vzájemná poloha dvou kružnic

Rýsování kružnic do sešitu

Učebnice po stranu 12

Pracovní sešit po stranu 8

Změna: 30. října bude geometrie!


Učivo 9. 10. – 13. 10.

Kombinované početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení

Násobení a dělení zakončené nulami (10, 100, 1000)

Pracovní sešity po stranu 7 (vybraná cvičení)

Učebnice po stranu 15 (vybraná cvičení)

GEOMETRIE

Kružnice, kruh – rýsování kružnice do sešitu geometrie

Vzájemná poloha kružnice a přímky

 

Učebnice strana 12

Pracovní sešit strana 7 (vybraná cvičení

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Písemné násobení jednociferný a víceciferným činitelem, algoritmus

Písemné sčítání, odčítání, algoritmus

Dělení jednociferný dělitelem beze zbytku

 

GEOMETRIE

Kruh, kružnice

Vlastnosti kruhu a kružnice, rýsování

Učebnice – strana 11

Cvičení k procvičování:

Cvičení (onlinecviceni.cz)

Cvičení (onlinecviceni.cz)

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 


Učivo 25. 9. – 29. 9.

Početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení

Písemné násobení, algoritmus

Pracovní sešit po stranu 5 (vybraná cvičení)

Učebnice po stranu 11 (vybraná cvičení do sešitu)

 

Procvičování učiva:

Písemné násobení – Soutěžní pořad – kvíz (wordwall.net)

Pamětné násobení – Výukové zdroje (wordwall.net)

Písemné násobení (skolakov.eu)

Násobení a dělení (skolakov.eu)

Písemné sčítání a odčítání nad 10 000 (skolakov.eu)

Písemné násobení (skolakov.eu)

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Opakování malé násobilky

Slovní úlohy – odhad, úsudek

Písemné sčítání a odčítání

Početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky

Pracovní sešit po stranu 3 (vybraná cvičení)

Učebnice po stranu 9 (vybraná cvičení)

 

GEOMETRIE

Opakování – bod, přímka, polopřímka, úsečka

Vzájemná poloha přímek – rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Rýsování do sešitu – rovnoběžky, různoběžky kolmice

Pracovní sešit po stranu 4 (vybraná cvičení)


Učivo 11. – 15. 9.

Pracovní sešit po stranu 2

Učebnice po stranu 6

Sudá a lichá čísla, porovnávání čísel

Zaokrouhlování čísel

Sčítání a odčítání s výhodou

Geometrie – bod, přímka, polopřímka, úsečka

Délka úsečky, měření úseček, rýsování


 

Učivo 26. 6. – 30. 6.

Výuka v přírodě – Rožnov pod Radhoštěm

 

Učivo 19. 6. – 23. 6.

Zopakuj si učivo 5. třídy:
www.brumlik.estranky.cz – Matematika – 5. ročník

Chceš si pohrát s matematickými programy?
Nástroje pro učitele » Divadlo hraček | Učit se • Tvořit • Hrát (toytheater.com)

Pro  bystré hlavičky:
Procenta: poznávání (lehké) – online Přesouvání (umimematiku.cz)
Procentuální proužky | Zdarma virtuální manipulační | Divadlo hraček (toytheater.com)

 

Učivo 12. 6. – 16. 6.

Učebnice strana 35, 36, PS po stranu 43 (individuální procvičování – problémové učivo)

Rozbor písemné práce, práce s chybou

Zlomky, procenta, desetinná čísla
Finanční gramotnost
Obvod, obsah čtverce a obdélníku, matematické vzorce
Převody obsahových jednotek
Rýsovací dovednosti
Souhrnné procvičování a opakování učiva

Procvičuj:
Zvířátka 1 (skolasnadhledem.cz)
Zvířátka 2 (skolasnadhledem.cz)
Obsah čtverce – slovní úloha (skolasnadhledem.cz)
Složené početní úlohy (skolasnadhledem.cz)
Posloupnost (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 5. 6. – 9. 6.

Učebnice strana 46 – 51, PS po stranu 43 (vybraná cvičení)

Závěrečná písemná práce
Římské číslice
Aritmetický průměr
Převody jednotek
Vlastnosti krychle
Rýsovací dovednosti

Procvičuj:
Převody délek (skolasnadhledem.cz)
Jednotky hmotnosti (skolasnadhledem.cz)
Jednotky času (skolasnadhledem.cz)
Převod jednotek (skolasnadhledem.cz)
Převádíme jednotky času, délky, obsahu a hmotnosti (skolasnadhledem.cz)

Geometrická tělesa (skolasnadhledem.cz)

Okruhy učiva k procvičení před závěrečným testem – aritmetika:
Písemné sčítání, odčítání
Písemné násobení
Písemné dělení
Závorky, pořadí operací
Zaokrouhlování
Římské číslice
Převody jednotek
Zlomky
Desetinná čísla
Záporná čísla
Obvod, obsah, povrch

Okruhy učiva k procvičení před závěrečným testem – geometrie:
Bod, přímka, polopřímka, úsečka
Vzájemná poloha přímek
Úhel
Kružnice, kruh
Čtverec, obdélník
Trojúhelník
Osová souměrnost
Geometrická tělesa

Závěrečnou písemnou práci si napíšeme ve čtvrtek 8. 6. 

 

Učivo 29. 5. – 2. 6.

PL 86 – 89, 100, PS po stranu 41

Procvičování počítání, pořadí početních operací, závorky
Řešení rovnic
Římská čísla
Úhly, měření úhlu
Tělesa, půdorys těles
Bobřík informatiky

Zopakuj si:
Osová souměrnost – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Procvičuj:
Zlomky ve slovních úlohách (skolasnadhledem.cz)
Řešíme praktické úkoly (skolasnadhledem.cz)
Řešíme praktické úlohy (skolasnadhledem.cz)
Matika.in

Okruhy učiva k procvičení před závěrečným testem – aritmetika:
Písemné sčítání, odčítání
Písemné násobení
Písemné dělení
Závorky, pořadí operací
Zaokrouhlování
Římské číslice
Převody jednotek
Zlomky
Desetinná čísla
Záporná čísla
Obvod, obsah, povrch

Okruhy učiva k procvičení před závěrečným testem – geometrie:
Bod, přímka, polopřímka, úsečka
Vzájemná poloha přímek
Úhel
Kružnice, kruh
Čtverec, obdélník
Trojúhelník
Osová souměrnost
Geometrická tělesa

 

Učivo 22. 5. – 26. 5.

PS strana 39, PL 86, 87 + zápisy v sešitě

Slovní úlohy, rozbory a řešení u tabule
Myslím si číslo, rovnice
Data, třídění dat, Vennovy diagramy
Geometrické konstrukce podle popisu, rýsovací dovednosti

Zopakuj si: Popis konstrukce osy úhlu
Osa úhlu – YouTube

Procvičuj:
Úhly a minuty I. (skolasnadhledem.cz)
Hledáme zadání (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 15. 5. – 19. 5.

PS po stranu 34

Desetinná čísla – opakování
Záporná čísla, krokování
Data, třídění dat, Vennovy diagramy
Úhel, osa úhlu, úhloměr, měření úhlu (zápis v sešitě)

Procvičuj:
Rýsujeme (skolasnadhledem.cz)
Útvary ve čtvercové síti 1 (skolasnadhledem.cz)
Dělíme zpaměti (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 8. 5. – 12. 5.

Učebnice PS po stranu 33, PL 80, 81

Číselná osa kolem nuly
Záporná čísla
Jednoduché operace se zápornými čísly
Finanční gramotnost

Rýsovací dovednosti, šestnáctiúhelník, souměrné útvary, obvod, obsah

Procvičuj:
Zaokrouhlujeme desetinná čísla (skolasnadhledem.cz)
Geometrická tělesa (skolasnadhledem.cz)
Rýsování – křížovka (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 1. 5. – 5. 5.

Učebnice Geometrie strana 52,53, PL 76, 77

Početní procvičování
Modelování těles
Rýsování sítí těles
Objem a povrch kvádru, řešení slovních úloh
Rýsovací detektivka

Procvičuj převody jednotek a desetinná čísla:
Převody jednotek (skolasnadhledem.cz)
Sestavujeme příklady (desetinná čísla) (skolasnadhledem.cz)
Sčítání a odčítání desetinných čísel (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 24. 4. – 28. 4.

PL strana 76, 77, PS po stranu 30/11, 12, 13

Počítání s desetinnými čísly
Plány staveb, stavby
Tělesa, sítě těles
Povrch a objem těles, kvádru
Krychlové jednotky

Zopakuji si:
Jak převést desetinné zlomky na desetinná čísla a naopak:
Desetinné zlomky a desetinná čísla – YouTube
Zlomky a smíšená čísla:
Převádění nepravého zlomku na smíšené číslo | Zlomky | Matematika | Khan Academy – YouTube
Převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek | Zlomky | Matematika | Khan Academy – YouTube
Desetinná čísla – zaokrouhlování:
Zaokrouhlování desetinných čísel – YouTube

 

Učivo 17. 4. – 21. 4.

PL 74-75, PS po stranu 29 (vybraná cvičení)
Rozbor čtvrtletní písemné práce

Zlomky a desetinná čísla na číselné ose
Sčítání zlomků pomocí výhodné čokolády, ciferníku
Násobení a dělení desetinných čísel
Jednotky délky, obsahu, převody jednotek
Řešení slovních úloh
Osová souměrnost, osa souměrnosti, osově souměrný obrázek

Obvod a obsah – procvičování:
Obvod, obsah prakticky (skolasnadhledem.cz)

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Čtvrtletní práce 17. 4. – Násobení a dělení (včetně dvouciferných čísel), sčítání a odčítání velkých čísel, počítání se závorkami, slovní úlohy, obvod, obsah, zlomky

 

Učivo 10. 4. – 14. 4  

Učebnice strana 30 – 34, učebnice G strana 43, PS po stranu 29/6 (vybraná cvičení)

Zlomky a desetinná čísla
Smíšená čísla a zlomky
Zaokrouhlování desetinných čísel
Převody jednotek obsahu
Obsah složitějších útvarů

Zaokrouhlování desetinných čísel – 5. třída – YouTube

Procvičuj zlomky a desetinná čísla:
Zlomky na číselné ose I. (skolasnadhledem.cz)
Zlomky na číselné ose II. (skolasnadhledem.cz)
Zlomky a desetinná čísla I. (skolasnadhledem.cz)

Dobrovolný úkol: Převeď desetinná čísla na zlomek
0,2 = ?
0,7 = ?
1,6 = ?
4,2 = ?
15,4 = ?
33,1 = ?

 

Učivo 3. 4. – 7. 4.

Učebnice strana 21, PS po stranu 27 (vybraná cvičení)

Dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000
Předvelikonoční geometrie – rýsujeme obrys vajíčka
Objevujeme další rovnice
Práce s daty

Po Velikonocích nás čeká čtvrtletní práce, opakuj a procvičuj probrané učivo.

Procvič si:
Dělitelnost (skolasnadhledem.cz)
Matematika části celku (skolasnadhledem.cz)
Obsah čtverce – slovní úloha (skolasnadhledem.cz)
Převody zlomků na celá čísla (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 27. 3. – 31. 3.

Učebnice M 2. díl strana 21, PS po stranu 23

Početní operace s desetinnými čísly
Násobení desetinného čísla  10, 100, 1000
Jednotky obsahu, převody
Slovní úlohy

Geometrie origami – skládání rovnostranného trojúhelníku z papíru
Pravidelný šestiúhelník a jeho obvod
Konstrukce trojúhelníku, rýsovací dovednosti

Procvič si:
Zlomky na číselné ose I. (skolasnadhledem.cz)
Zlomky na číselné ose II. (skolasnadhledem.cz)
Sestavujeme příklady (desetinná čísla) (skolasnadhledem.cz)
Zlomky a desetinná čísla III. (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 20. 3. – 24. 3.

Učebnice strana 51 – 54, PS po stranu 22 (vybraná cvičení)

Početní operace s desetinnými čísly
Desetinná čísla a zlomky
Decimetr čtvereční

Obvod, obsah

Procvičuj:
Matematika části celku (skolasnadhledem.cz)
Porovnávání zlomků I. (skolasnadhledem.cz)
Porovnávání zlomků II. (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 13. 3. – 17. 3.

Učebnice strana 51 – 54, PS strana 21/3, 22/6

Desetinné číslo, desetinný zlomek
Zápis a čtení desetinných čísel
Jednotlivé řády desetinných míst
Matematický klokan 2023

Desetinná čísla a zlomky:
Desetinná čísla a zlomky – 5. třída – YouTube
Zaokrouhlování desetinných čísel – 5. třída – YouTube

Procvičuj učivo geometrie:
Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

17. 3. Matematický klokan
Vyzkoušej si dřívější ročníky matematického klokana:
Sborníky (matematickyklokan.net)

 

Učivo 6. 3. – 10. 3.

Učebnice strana 51, 52,  PS strana 17, 18, 20/1, PL 60, 61, 64, 65

Desetinná čísla – zápis a čtení, řazení desetinných čísel, modelace
Součtové trojúhelníky, barevné trojice
Osová souměrnost, osově souměrné útvary, rýsovací dovednosti – rýsování útvarů do mříže

Lekce informatiky a 3D tisk ve zlínské knihovně

Můžeš si zkusit vyřešit některé úlohy z minulých ročníků Matematického klokana
Sborníky (matematickyklokan.net)

 

Učivo 27. 2. – 3. 3.

PS po stranu 11, 13 celá strana, 14/8, 15/10, 12, 16/2, 3, 17/5
PL 54 – 57 , 60, 61 (máme ve škole)

Práce  s daty, graf, tabulka, harmonogram jízdy autobusu, PL 57/8, 9  


Dělení dvojciferným dělitelem, zkouška na kalkulačce (individuální procvičování)
Slovní úlohy, rovnice
Modelování čtyřúhelníků na geodesce, řazení podle obsahu, podle obvodu, rýsování do čtvercové mříže, PL 60/1-4, 61/6 (co zvládnu)
 

Programování včelky BEE-BOOT na tabletu
Online procvičování (individuálně) – https://www.skolasnadhledem.cz/

Rozvíjej informatické myšlení:
archiv | Bobřík informatiky – JČU (ibobr.cz) – kategorie Mini

 

Učivo 20. 2. – 24. 2. 

PS po stranu 11, 14/8, 15/10, 12

Práce s diagramy, Vennův diagram
Práce s daty
Slovní úlohy
Rovnice, číselné rovnice
Obvod, obsah čtyřúhelníku, rýsovací dovednosti

Matematická soutěž Pangeo – můžeš si vyzkoušet vyřešit úlohy z minulých let
Otázky | Pangea (pangeasoutez.cz)

 

Učivo 6. 2. – 10. 2.

PS 2. díl po stranu 9

Domácí úkol na pondělí 20. 2. – PS strana 8/3, oprava testu
Dobrovolný úkol na jarní prázdniny – procvičování v matematických minutovkách 1. díl, možnost volby, dělení dvojciferným dělitelem

Dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy
Práce s daty, evidence do tabulky
Rovnice, přepis hadů do číselné rovnice, úlohy o myšleném čísle
Součtové trojúhelníky s podmínkou
Rýsovací dovednosti – mnohoúhelníky, pravidelný šestiúhelník, pravidelný dvanáctiúhelník

n-úhelníky. Rozeznáte další mnohoúhelníky pětiúhelník. šestiúhelník. osmiúhelník. pravidelný. nepravidelný. (39.) nekovexní.

 

Dobrovolný úkol za malou 1

V zápisu 3 + 5 + ___ + ___ + 10 = 31 je třeba doplnit do rámečků taková dvě celá čísla od 0 do 20, aby platila rovnost.

Které z následujících tvrzení je CHYBNÉ?
A) Jendo z chybějících čísel je liché.
B) Jedno z chybějících čísel je sudé.
C) Jedno z chybějících čísel je větší než 6.
D) Jedno z chybějících čísel je větší než 14.
E) Součet chybějících čísel je menší než 21.

 

Učivo 30. 1. – 3. 2.

PS 2. díl strana 8/1, 2

Rovnice v různých prostředích, úlohy o myšleném čísle
Konvexní a nekonvexní čtyřúhelník
Práce s velkými čísly, práce s tabulkou

Rozvíjej informatické myšlení:
archiv | Bobřík informatiky – JČU (ibobr.cz) – kategorie Mini

Dokážeš vysvětlit rozdíl mezi konvexním a nekonvexním čtyřúhelníkem?

 

Učivo 23. 1. – 27. 1.

PL 44, 45, PS strana 35, 36, 39, 40 (individuální procvičování, vybraná cvičení)

Prostorová geometrie, krychlové stavby, plán stavby, pohledy shora, zepředu a zprava
Konstrukční úlohy, rýsovací dovednosti
Pravidelný šestiúhelník, úhlopříčky, lichoběžník, rovnoramenný trojúhelník
Logické úlohy

Soutěž Finanční gramotnost – krajské kolo soutěže online (Emma, Karin, Radek – vítězové školního kola)
Bobřík informatiky (rozvoj informatického myšlení)

Připrav se na ústní zkoušení – násobilka, písemné početní operace, pořadí početních operací, slovní úlohy, zlomky, rovinné útvary, kolmice, rovnoběžky, obvod, obsah

Opakuj učivo:
Online řešení úloh: Písemné násobení (matika.in)
Online řešení úloh: Kostičky (matika.in)
Online řešení úloh: Slovní úlohy (matika.in)
Geometrie – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Učivo 16. 1. – 20. 1.

PL strana 46, 47, PS po stranu 38, individuální procvičování

Pololetní písemná práce z aritmetiky, geometrie

Obsah rovinných útvarů
Čtvereční jednotky, převody jednotek

Práce s daty, orientace v tabulkách

Procvičuj matiku online:
Umíme matiku – Zábavné procvičování matematiky online (umimematiku.cz)
Matika.in
On-line cvičení (onlinecviceni.cz)

Co vše se může v písemné práci objevit – aritmetika: pamětné počítání, písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným činitelem, dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem, pořadí početních operací, zaokrouhlování, zlomky, desetinná čísla, převody jednotek, slovní úlohy

Co vše se může v písemné práci objevit – geometrie: rýsování kolmic, rovnoběžek, konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku a kružnice, trojúhelníková nerovnost, dělení trojúhelníků, mnohoúhelníky, obvody a obsahy, osová souměrnost, slovní úlohy

 

Učivo 9. 1. – 13. 1.

Učebnice strana 35, PS strana 34 – 38 vybraná cvičení

Aritmetický průměr, odhad výsledku
Dělení dvojciferným dělitelem
Rýsovací dovednosti, geometrické konstrukce
Trojúhelníky, dělení trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost, rýsování trojúhelníků

Obsah obdélníku a čtverce, obsahové jednotky

Finanční gramotnost, absolvování výstupního testu Abecedy peněz na tabletu

DOMÁCÍ ÚKOL – do středy 11. 1.
Přepiš všechny příklady do sešitu a vypočítej:
(5 + 18) . 3 =
16 + 14 . (29 – 25) =
9 . (4 + 5 . 2) =
6 + 11 . (28 – 23) =
36 : (32 – 28) =
72 : (158 – 149) + 12 . 2 =
23 + 7 . (6 + 2)

Dobrovolně procvičuj dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem:
169 : 13 =
339 : 13 =
509 : 13 =
849 : 13 =
1 019 : 13 =
1 189 : 13 =
1 529 : 13 =
1 699 : 13 =
1 869 : 13 =
2 039 : 13 =
2 209 : 13 =
2 379 : 13 =

Úterý 17. 1. – pololetní písemná práce – aritmetika (opakuj pamětné počítání, písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným činitelem, dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem, pořadí početních operací, zaokrouhlování, zlomky, desetinná čísla, převody jednotek, slovní úlohy)

Pátek 20. 1. – pololetní písemná práce – geometrie (opakuj rýsování kolmic, rovnoběžek, konstrukci čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice, trojúhelníkovou nerovnost, dělení trojúhelníků, mnohoúhelníky, obvody a obsahy, osovou souměrnost)

 

Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023

Učebnice strana 42 – 47, PS strana 33/12, 34, 35 vybraná cvičení

Dělení dvojciferným dělitelem (trénujeme s tabulkou N, kontrolu provádíme na kalkulačce)
Rýsovací dovednosti, konstrukční úlohy

Práce s jednotkami délky, obsahu

Kabel dlouhý 13 m a 8 cm rozdělíme na šest stejných dílů. Vypočtěte v cm délku jednoho dílu.

Vypočítej:
5 + 15 . (10 – 4) – 15 : 5 =
55 . 16 + 45 . 16 – 50 . 16 =

Dobrovolné procvičování učiva přes vánoční prázdniny:

 

Učivo 19. 12. – 23. 12.

Učebnice po stranu 45, PS po stranu 31, 33/13, 15 (individuální procvičování)

Středa 21. 12.
Vypočítej příklady, pracuj s tabulkou N, zkoušku proveď na kalkulačce:
6 717 : 88 =
4 413 : 51 =
Učivu se budeme věnovat v lednu po vašem uzdravení.

Jednotky obsahu, převod jednotek
Učebnice strana 29
Vyvodili jsme si a vytvořili jeden metr čtvereční, čeká na vás ve škole.
Nastuduj PL 46, cvičení 11 – 15 nedělej:

 

Úterý 20. 12.
Písemné dělení dvouciferným dělitelem – procvičování u tabule
Učebnice strana 42/1 e – f
Učebnice strana 43, nastuduj učivo
Učebnice strana 43/2 a – b (trénuj zatím s násobilkovou tabulkou, nezapomínej na zkoušku)

Pondělí 19. 12.
Písemné dělení dvouciferným dělitelem
Učebnice strana 42, nastuduj obtížné učivo, pokus se pochopit algoritmus
Učebnice strana 42/1 a – d (procvičuj, kontroluj zpětným násobením, nezapomeň přičíst zbytek)

Zopakuj a procvičuj jednotky délky a převody délkových jednotek:
5. třída (5. ročník) – Jednotky, míry – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

Dobrovolně nastuduj přehled obsahových jednotek:
Jednotky obsahu – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Učivo 12. 12. – 16. 12.

Pátek 16. 12.
Soutěž Finanční gramotnost na PC – absolvuji test
INFO ZDE: Úvodní stránka (financnigramotnost.cz)
Vstup do soutěže – registrace žáka – klíč (zvací kód pro žáky) byl zaslán rodičům SMS

Obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti, výpočet obsahu.
Pracovní sešit geometrie strana 10/5, 16/1, kontrola ve středu 21. 12.

Pokusím si nainstalovat aplikaci na mobil, tablet, notebook a procvičuji si aktuální učivo:

Čtvrtek 15. 12.
Velká čísla
Pracovní sešit strana 31 – procvičuji velká čísla, strana 33/13

Procvičuji si velká čísla:
Matematika 5 – velká čísla – Kvíz (wordwall.net)

Procvičuj na test:
Zlomky hravě (zlomky-hrave.cz)

 

Učivo 5. 12. – 9. 12.

PL strana 38 – 39, PS po stranu 29, strana 30/2

Zlomky a desetinná čísla
Velká čísla, početní operace s velkými čísly
Rýsovací dovednosti, kružnice
Vlastnosti rovinných útvarů – čtverec

Procvičuj:
Písemné dělení jednociferným číslem (střední) – online Přesouvání (umimematiku.cz)
Poznávání zlomků – Umíme matiku (umimematiku.cz)

Zahraj si. To určitě zvládneš:
Zlomky hravě (zlomky-hrave.cz)

Dobrovolně nastuduj:
Desetinná čísla slovně – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Učivo 28. 11. – 2. 12.

PL  strana 36 – 39, PS po stranu 25, 26/1, 27/7

Zlomky a desetinná čísla (opakování kmenových zlomků, seznámení se zlomky nekmenovými, kruhové zlomky)
Pamětné počítání, písemné dělení jednomístným číslem
Dělení, vlastnosti dělení
Rýsovací dovednosti, konstrukce, popis vrcholů a stran
Kružnice (učebnice strana 11)

Vypočtěte:
65 – 5 . (14 – 6 : 2) =

Procvičuj zlomky:
Zlomky – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Učivo 21. 11. – 25. 11.

Pracovní sešit po stranu 25

Obvod a obsah čtyřúhelníků
Pravoúhlost
Trojúhelníky – rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý, obecný
Rýsování trojúhelníků dle šipkového zápisu, úpravy zápisů
Mřížové lichoběžníky, dřívková geometrie

Vzdělávací program v KKFB Zlín: Všude samý robot – programování

Dobrovolné procvičování – trojúhelníková nerovnost:
Trojúhelníková nerovnost – Učební pomůcka (wordwall.net)

 

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Učebnice geometrie strana 17-18, PS strana 24/5, 25/11

Rozbor písemné čtvrtletní práce, práce s chybou

Čtyřúhelníky, vlastnosti čtyřúhelníků  – rovnoběžník, lichoběžník, různoběžník
Rýsování čtyřúhelníků do čtvercové mříže
Trojúhelníková nerovnost
Konstrukce trojúhelníků

Názvy geometrických útvarů a těles. Procvičuj:
Názvy geometrických útvarů a těles – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Učebnice geometrie strana 32 – 34, PS strana 22/1

Čtvrtletní písemná práce

Trojúhelníky, vlastnosti a rýsování, trojúhelníková nerovnost
Čtyřúhelníky

Rýsování – trénuj na test, bude součástí čtvrtletní písemné práce. Hodnotit budu přesnost rýsování, kolmice budou kolmé, rovnoběžky rovnoběžné, úsečka o délce 35 mm bude mít 35 mm. Doporučuji tužku č. 3, trojúhelník s ryskou, pravítko a dobré kružítko.

 

Učivo 31. 10. – 4. 11.

Učebnice po stranu 28 (individuální procvičování), PS po stranu 21 (vybraná cvičení), PS geometrie strana 13 – 15 (možnost volby)

Poloha bodů v rovině, soustava souřadnic, kódování a šifrování obrázku
Násobení a dělení, šipkové grafy
Slovní úlohy
Rýsovací dovednosti – čtverec, obdélník

Dobrovolný úkol – vypočítej příklady a úlohu vyřeš:

(2 . 243 – 18) : (10 . 165 . 0 + 20 : 5) =
4 . (540 – 360) – (8 . 180 – 5 . 180) =

Neznámé číslo je větší než 1. Když ho vynásobíme samo sebou, dostaneme číslo o 17 menší než devítinásobek čísla 9.

Procvičuj:
Rovnice I. (skolasnadhledem.cz)
Násobení a dělení (skolasnadhledem.cz)
Řeším slovní úlohy (skolasnadhledem.cz)
Geometrie – základní pojmy a útvary – Spojte odpovídající (wordwall.net)

 

Učivo 24. 10. – 28. 10.

Pracovní sešit geometrie strana 1 – 3

Prověřovací test – Zaokrouhlování

Rýsovací dovednosti (přímka, úsečka, trojúhelník, kružnice, konstrukce draka podle náčrtu)
Sítě krychle, skládání krychlí

Dobrovolné procvičování:
Jednotky délky (střední) – online Psaná odpověď (umimematiku.cz)
Sudé, liché – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)
Sudé, liché – online Roboti (umimematiku.cz)

 

Učivo 17. 10. – 21. 10.

Učebnice po stranu 28 (individuální procvičování), PS strana 18 celá

Pamětné a písemné násobení, indické násobení
Převody jednotek
Zaokrouhlování (procvičování u tabule)
Krychle, sítě krychle

Každý den vypočítej tři příklady na dělení + proveď zkoušku do cvičného sešitu. Kontrola ve čtvrtek. Inspiraci hledej v učebnici matematiky.

Procvičuj:
Indické násobení (matika.in)

Přiřazuju plány a stavby (skolasnadhledem.cz)

Síť krychle (lehké) – online Přesouvání (umimematiku.cz)

 

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Učebnice po stranu 28 (individuální procvičování), PS po stranu 12, 17 (vybraná cvičení), Geometrie strana 10

Násobení a dělení, písemné počítání
Římské číslice
Jednoduché převody jednotek
Zaokrouhlování (zápis v sešitě – procvičuji na test)

Prostorová geometrie
Krychlové stavby, pohled zepředu, shora, zprava
Kvádr (vrcholy, hrany, stěny, sousední stěna, protější stěna)

PROCVIČUJ:

Římské číslice – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

Ivan   Vede   Xénii   Lesní   Cestou   Do   Města.
1           5           10           50          100        500   1000

Procvičuj si logické úlohy z Hejného matematiky:
Matika.in

Dobrovolný úkol:
Mezi osm osmiček vlož čtyři sčítací znaménka (+) tak, aby součet činil 1 000.
8  8  8  8  8  8  8  8 = 1 000

 

Učivo 3. 10. – 7. 10.

Učebnice strana 22 – 27 (individuální procvičování), PS po stranu 12

Procvičování pamětného a písemného počítání
Převody jednotek – jednotky délky, jednotky hmotnosti, jednotky objemu
Výstaviště, kombinatorika
Rýsovací dovednosti, rýsování podle pokynů, jednoduché konstrukce
Obvody, obsahy

Procvičuj a připrav se na středeční test:
Písemné násobení dvojciferným číslem 2 worksheet (liveworksheets.com)

 

Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Učebnice strana 20 – 21 (individuální procvičování), PS po stranu 11 (vybraná cvičení), strana 12/31

Procvičování pamětného a písemného počítání
Krokování, obvody
Zlomky, sčítání a odčítání zlomků
Rýsování ve čtvercové mříži, rovnoramenný trojúhelník

Procvičuj pavučiny:
Pavučiny s násobením (lehké) – online Přesouvání (umimematiku.cz)

Pro zájemce přemýšlecí a počítací příklad, podívej se na video:
Přijímačky na střední školy 6 – Doplňování číslic do výpočtu – YouTube
Tak to je něco. ZKUSÍŠ TO TAKY?

 

Učivo 19. 9. – 23. 9. 

Učebnice strana 12, PS po stranu 9 (vybraná cvičení), PL 13, 14

Zvířátka – rovnice
Slovní úlohy
Písemné násobení, dělení
Statistické šetření dopravy, tabulka, graf

Úsečka, střed a osa úsečky, konstrukce osy úsečky

Vyzkoušej si obě dvě cvičení. Napiš, jak se Ti dařilo.
Čteme z grafu 1 (skolasnadhledem.cz)
Čteme z grafu 2 (skolasnadhledem.cz)

Bobřík informatiky – vyzkoušej si některý z archivních  testů!
archiv | Bobřík informatiky – JČU (ibobr.cz)

 

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Učebnice po stranu 11 (opakujeme, individuální procvičování), PS po stranu 7 (vybraná cvičení), učebnice Geometrie po stranu 6

Numerace přirozených čísel do 1 000 000
Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti
Komutativnost, asociativnost při písemném sčítání a násobení
Matematická prostředí, gradované úlohy

Základní geometrické útvary (bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovina)
Geometrické obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník)
Vzájemná poloha přímek, rýsovací dovednosti
Kolmost, rovnoběžnost

Informatika – informace, přenos informací
Přemýšlení o datech, logické uvažování, práce s tabulkou, PL 7, 8
1.2 Záznamy věcí (skolasnadhledem.cz)
1.2 Spoření (skolasnadhledem.cz)
1.3 Jezero (skolasnadhledem.cz)

Procvičuj pamětné počítání: Sčítání a odčítání od 20 do 100 – online Střílečka (umimematiku.cz)

Samostatná práce na pátek 16. 9.
Vyzkoušej si obě dvě cvičení. Napiš, jak se Ti dařilo.
Velká čísla slovně (lehké) – online Psaná odpověď (umimematiku.cz)
Velká čísla slovně (střední) – online Pexeso (umimematiku.cz)

 

Učivo 5. 9. – 9. 9.

Učebnice strana 2 -3, učebnice Geometrie strana 2 (individuální procvičování), PS strana 4 – 5 (vybraná cvičení)

Organizace předmětu, seznámení s učivem, zavedení sešitů, pomůcky

Poprázdninové připomenutí typů úloh, které již známe
Součtové trojúhelníky, Myslím si číslo
Slovní úlohy, velká čísla
Opakování pamětného počítání, matematické řetězce, trénuj zde: Násobení a dělení – opakování (skolasnadhledem.cz)
Vývojový diagram – Jdu si koupit triko

Rovina, prostor
Okraje v sešitech, rýsování úsečky, práce s papírem, překládání papíru, rovinné útvary

Procvičuj na: Matika.in 

Logická olympiáda, registruj se na: AKTUALITY | Logická olympiáda (logickaolympiada.cz)