Noční „Císařovy nové šaty“

V pátek 1. dubna se i naše třída připojila ke krásné akci „Noc s Andersenem“.  Zahájila ho vzácná návštěva v podobě samotného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Vyprávěl o svém životě, cestování a taky představil děj několika pohádek. Ty však museli žáci poznat podle textu, obrázků i nápovědí. Ve třídě nás už čekal program a…

Číst dál →

J. A. Komenský v 5. třídě

Dne 28. března je Den učitelů, který je neodmyslitelně spojen se jménem Jana Amose Komenského, „učitele národů“, který se právě v tento den  narodil. Jan Amos Komenský, patřil k největším vzdělancům své doby. To však neznamená, že měl klidný a spokojený život. Naopak. Bojoval za vzdělanou Evropu, a přitom musel stále utíkat před válečnými konflikty. Celý život se…

Číst dál →

Návštěva muzea ve Zlíně

V úterý se páťáci vydali do Zlína na výstavu  „Kroniky inspirující aneb Od Kosmy přes Dalimila“, která je instalovaná v Muzeu jihovýchodní Moravy. Výstava věnovaná kronikářství obsahuje 20 tkaných tapisérií s tématy z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, jednoho ze stěžejních děl českého písemnictví. Tapiserie doplňují výstavní panely s vysvětlujícími texty a fotografiemi. Jako trojrozměrné předměty je vystaveno asi 70 kronik ze sbírek muzeí…

Číst dál →