Změna úplaty ve šk. roce 2024/25

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

dovolujeme si vás informovat o nezbytné úpravě úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a předškolního vzdělávání v mateřské škole Tečovice. Od nového školního roku dojde k navýšení úplaty na 300 Kč měsíčně/100 Kč pouze ráno za školní družinu a na 750 Kč měsíčně za předškolní vzdělávání. Toto opatření je reakcí na postupně rostoucí provozní náklady, které jsou spojeny s poskytováním vzdělávání v naší organizaci. Zároveň je třeba zdůraznit, že úplata za tyto služby nebyla v naší organizaci dlouhodobě revidována, a proto je tato změna nezbytná pro udržení standardů, na které jste zvyklí.

Děkujeme za vaše pochopení a vstřícnost v této věci. Jsme si vědomi, že jakákoli změna může přinést určité obtíže, avšak věříme, že společně dokážeme zajistit, aby se naše vzdělávací služby nadále zlepšovaly a hlavně byly přínosné pro vaše děti.

Děkuji za pochopení

Václav Pavlíček

priloha_1370828543_0_Vypis vybraneho usneseni z rady-41-2024 (2)