Náhodná procházka

V minulých dnech jsme se věnovali například Světovému dni vody, velikonočnímu kreslení a malování, náhodné procházce v matematice i oslavě Julinčiných narozenin. Také jsme Jirkovi vytvořili a poslali knížku, abychom mu zpříjemnili uzdravování. Náhodná procházka je vlastně úhlopříčné putování čtvercovou sítí podle toho, jestli nám při hodu mincí padne panna nebo orel. Odkud tyto názvy…

Číst dál →

Zadávání DÚ

13365872-kluk-dělá-svůj-domácí-úkol

Vážení rodiče, v minulém týdnu jsem požádala kolegyně o přechodnou úpravu zadávání domácích úkolů. Je to velmi diskutované téma. V poslední době zvažuje odborná veřejnost dokonce jejich úplné zrušení. Přesto si myslíme, že jakási únosná míra úkolů je vhodná. Zejména na procvičování a připomenutí učiva. Proto jsme se po společné pedagogické poradě usnesly takto: 1. až…

Číst dál →

Úpravna vody Tlumačov – exkurze

Společnost Vodovody a kanalizace každý rok ke Světovému dni vody pořádá Den otevřených dveří, kdy se zájemci mohou podívat do prostor běžně pro veřejnost nepřístupných. Naše třída dostala možnost se v rámci vyučování zúčastnit exkurze do Úpravny vody v Tlumačově. Během exkurze jsme nahlédli do strojovny tohoto zařízení a také si prohlédli systém postupného čištění podzemní vody….

Číst dál →

Okrskové kolo recitační soutěže

Nejúspěšnější žáci školního kola recitační soutěže reprezentovali naši školu v okrskovém kole přehlídky dětských recitátorů, které se konalo ve středu 15. března 2023 v ZŠ Komenského 78, Malenovice. V tomto kole všechny děti podaly skvělý výkon a všem patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Adam Slezáček z 5. třídy se umístil na 1. místě (II. kategorie 4. a…

Číst dál →

Zrušení divadelního představení s družinou

Vážení rodiče, z důvodu náhlého onemocnění představitelky hlavní role bylo zítra, tj. 15.3.2023, představení Pipi Dlouhá Punčocha zrušeno. Náhradní termín je 20. dubna 2023. Pozor, je to čtvrtek. Jinak vše zůstává stejné, potřebné informace budou včas oznámeny.  Za ŠD M. Vaďurová.

Číst dál →

Knihovna zdrojem informací

Návštěvu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně jsme v pátek 10. března absolvovali i s výukovým programem. Dozvěděli jsme se mnoho informací o fungování knihovny, knihách, čtenářství i výhodách čtenářského průkazu. Po vzdělávací části programu jsme si v knihovně vyhledávali knihy, časopisy, prohlíželi je, začetli se do nich a zařazovali zpět na svá místa. Také…

Číst dál →