5.tř – Přírodověda

Učivo 8. 1. – 12. 1.

Podnebné pásy

 • rovník, obratníky, polární kruhy
 • tropický a subtropický pás
 • mírný a polární pás
 • zápis do sešitu

Referát:

 • téma: živočichové a rostliny v podnebných pásech
 • termín odevzdání: čtvrtek 18. 1. a pátek 19. 1.
 • forma zpracování: libovolná (Word, papírová forma, PowerPoint)
 • zpracované ve Wordu a PowerPointu je možné zaslat na e-mail, nebo prostřednictvím EduPage
 • referát bude obsahovat obrázky

 

Učivo 1. 1. – 5. 1.

Vesmír – opakování

 • hra Riskuj

Podnebné pásy

 • obrázek do sešitu – podnebné pásy

Pracovní sešit str. 14 – 18 (dokončit za domácí úkol na čtvrtek 11. ledna)

Učebnice str. 25 – 34

 

čtvrtek 11. ledna – test – Vesmír

 • učebnice str. 25 – 33
 • projdi si otázky v učebnici na str. 34
 • projdi si zápisy v sešitě

 

Procvičuj si na test:

Opakování vesmír – Výukové zdroje (wordwall.net)

Vesmír – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz)

Opakovací kvíz – Vesmír a Země – Quiz (wordwall.net)

www.brumlik.estranky.cz – Přírodověda – 5.ročník – Vesmír

 

www.brumlik.estranky.cz – Přírodověda – 5.ročník – Slunce

 

Učivo 18. 12. – 22. 12.

Vesmír – skupinová práce

 

Učivo 11. 12. – 15. 12.

Vesmír

 • pokusy
 • Měsíc
 • výzkum vesmíru
 • Češi ve vesmíru

Vesmír – skupinová práce celé třídy

 

Zajímavosti:

Solar System Scope – Online Model of Solar System and Night Sky

Češi ve vesmíru – NEZkreslená věda IV (youtube.com)

Srážky kosmických těles se Zemí – NEZkreslená věda IV (youtube.com)

Fáze Měsíce – GeoGebra

Zatmění Slunce – GeoGebra

První a druhý Keplerův zákon – GeoGebra

Třetí Keplerův zákon – GeoGebra

Poloha Země vůči Slunci během roku – GeoGebra

Zdánlivý pohyb Slunce po obloze – Severní pól – GeoGebra

Zdánlivý pohyb Slunce po obloze – Rovník – GeoGebra

Země a Měsíc – GeoGebra

Zatmění Měsíce – GeoGebra

 

Učivo 4.  12. – 8. 12.

Vesmír

 • Slunce – myšlenková mapa
 • Sluneční soustava
 • planety
 • souhvězdí, hvězdy

Pracovní list – práce s tabulkou, otázky a odpovědi, souhvězdí

Učebnice str. 25 – 32

 

ČERNÉ DÍRY – NEZkreslená věda VI (youtube.com)

Solar System Scope – Online Model of Solar System and Night Sky

Earth – NASA Science

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Vesmír

 • brainstroming, myšlenková mapa
 • sluneční soustava
 • planety
 • Slunce

Učebnice str. 25 – 30

Na výlet do vesmíru – YouTube

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Vesmír – myšlenková mapa

 • vesmír
 • galaxie

Jak vznikl vesmír – NEZkreslená věda I – YouTube

GRAVITACE – NEZkreslená věda VIII – YouTube

Na výlet do vesmíru – YouTube

Pracovní list – Vesmír

 

Učivo 13. 11. – 17. 11.

Půda – vznik, složení a význam

Myšlenková mapa – půda (zápis do sešitu)

Dopravní výchova – situace na přechodu, přednosti

Učebnice str. 23

Test – 24. listopadu – učivo: půda

Půda – zápis

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Skupinová práce – mineralogem snadno a rychle (dokončení)

Půda

Učebnice str. 23

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Skupinová práce – mineralogem snadno a rychle

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Spotřeba energie, šetření

Finanční gramotnost – hospodaření rodiny, rozpočet, příjmy, výdaje

Den stromů – 20. 10.


Učivo 9. 10. – 13. 10.

Elektrárny – tepelná, jaderná, vodní, větrná, solární

Elektrické spotřebiče

Vodiče a nevodiče

Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje

Pracovní sešit – strany 10 – 11

Zápis do sešitu – druhy elektráren, elektrické spotřebiče, vodiče a nevodiče, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje

 

Učivo 2. 10.  – 6. 10.

Horniny a nerosty – zápis do sešitu (dělení: nerudní suroviny, rudy, paliva)

HORNINY A NEROSTY (MINERÁLY) – Prvouka / Přírodověda / Přírodopis/ Zeměpis / Vlastivěda / Výtvarka – YouTube

Člověk a energie, energetické zdroje

 • černé a hnědé uhlí
 • zemní plyn
 • elektrárny (vodní, jaderná, solární, větrná)

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Části neživé přírody

Horniny a nerosty


Učivo 11. – 15. 9.

Rozmanitost přírody

 • myšlenková mapa – Příroda
 • příroda živá a neživá