Škola v přírodě

Škola v přírodě  3. – 7. června 2024

V Bílých Karpatech, v horském hotelu Jelenovská, prožili svoji školu v přírodě žáci z naší základní školy.

Děti si užily pět dnů zábavy, dobrodružství, radosti a hlavně kamarádství. Nechyběly každodenní venkovní aktivity, procházky po loukách a lesích. Děti se dozvěděly spousty zajímavých informací a v neposlední řadě si utužily kolektiv třídy. Pobyt v přírodě zahrnoval také posezení u táboráku, večerní stezku odvahy, karneval s diskotékou a na závěr vyhodnocení s řadou odměn a diplomů. Během školy v přírodě se děti lépe poznaly, upevnily svá přátelství, získaly nové poznatky a zkušenosti. V krásné přírodě prožily nádherný týden.

Pěkné prostředí Bílých Karpat, příznivé počasí, dobrá kuchyně, příjemní lidé, plno zážitků a vzpomínek bylo důvodem, že se dětem ve škole v přírodě líbilo a celá školní akce se tak velmi vydařila.

Marta Miklová