O naší škole

V samostatné obci Tečovice, v blízkém okolí města Zlína, stojí na kopci spolu s kostelem sv. Jakuba Většího budova základní školy. Již v roce 1885 se žáci učili v lavicích této budovy. V dalších dekádách se škola vzhledově nezměnila a zachovala si svou existenci do dnešních dní. Součástí se stala v roce 2003 při přechodu na právní subjektivitu i mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Zřizovatelem je Obec Tečovice a škola tak vystupuje jako příspěvková organizace.

Základní školu navštěvuje cca 75 žáků v pěti třídách prvního stupně.  Mateřská škola má tři třídy a kapacitu 84 dětí. Máme skvělý tým pedagogů a dalších pracovníků, kvalitní zázemí, moderní vybavení, výbornou kuchyni, krásná dětská hřiště a pár kroků do přírody. Jsme spolu a je nám tu moc hezky.

Od 1. 9. 2017 poskytuje naše škola i dietní stravování. Podrobnosti ZDE.


Jak to u nás vypadá?

 FOTOGALERIE ŠKOLY


Podrobněji o škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naše škola je neúplnou základní školou s 1.-5. ročníkem, v každém ročníku je jedna třída.
Základní školu navštěvují žáci převážně z Tečovic, dále z okolních obcí a měst. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovou dopravou do všech těchto míst pravidelně a bezpečně. Pro přechod na II. stupeň základní školy je možno využít nejbližší školy 8. a 11. ZŠ Zlín-Malenovice, zákonní zástupci si vybírají školu dle vlastního výběru a potřeb i jiné Zlínské školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družinu navštěvuje v posledních letech ve dvou odděleních více než 50 zapsaných žáků na ranní nebo odpolední provoz školní družiny. Výchovně vzdělávací činnost obou oddělení probíhá v samostatných místnostnostech. Školní družina využívá dle potřeby veškeré prostory školy, tělocvičnu, školní hřiště a pro hru a vycházky i blízké okolí školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V mateřské škole plně využíváme tři třídy s celkovou kapacitou 84 dětí.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelna s moderním interiérem, pro účely školního stravování modernizována o konvektomat funguje pro základní i mateřskou školu, rozšířili jsme nabídku doplňkové činnosti pro cizí strávníky a hostinskou činnost.

ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Školní knihovna slouží všem žákům a pedagogickým pracovníkům školy. Knižní fond tvoří 987 svazků, je v něm zastoupena beletrie i naučná literatura. Zastaralé tituly jsou postupně vyřazovány a dle finančních možností jsou nahrazovány novými knihami. Abychom podpořili zájem dětí o četbu, byly zakoupeny soubory školní četby, řada moderních encyklopedií a další kvalitní tituly, které zajímají dnešní čtenáře. Zájem o četbu se snažíme podporovat i pomocí nabídek dětských knižních klubů, pořádáme také prodejní výstavy knih. V knihovně probíhají některé pravidelné akce, besedy, setkání, literární pořady, pod hlavičkou knihovny jsou vyhlašovány různé soutěže.

TŘÍDY A UČEBNY
Prostory základní školy jsou členěny do 5 samostatných tříd. Každá je barevně laděna, vybavena moderním nábytkem, kobercem, relaxačním koutem a vymezeným prostorem pro práci na PC. V každé třídě je zapojen do sítě počítač s přístupem k internetu. Chodby jsou prostorné, esteticky vyzdobeny pracemi žáků. Výzdobu školy tvoří i výtvory z keramiky, vypálené v naší keramické peci. V zimním období lze přízemní chodbu využít pro hru na stolním fotbalu. Žáci mohou využít posezení v pohodlném sedacím koutu. Pro výuku škola pořizuje nástěnné obrazy, didaktické pomůcky, v hudební výchově a pro nácvik na vystoupení využíváme elektronické klávesy, piano, sbírku Orffových nástrojů.

ATELIÉR
Využíváme moderní a zajímavý prostor ateliéru v podkroví školy. Tento ateliér je využíván nejen jako učebna výtvarné výchovy, pracovních činností, ale také pro pořádání rukodělných kurzů, jsou zde umístěny počítače, televize, DVD přehrávač, didaktický materiál a výtvarné potřeby.

TĚLOCVIČNA, ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
Výhodou školy je samostatná tělocvična vybavená sportovním a gymnastickým nářadím a náčiním. Tělocvična je využívána i v odpoledních hodinách pro sportovní účely v rámci pronájmů. Všechny děti i žáci naší školy mohou využívat dvě nová, moderní hřiště v bezprostřední blízkosti školy. Na hřiště je umožněn přístup i pro veřejnost a při pěkném počasí zde žáci pod dozorem tráví velké přestávky.

BAZÉN, SAUNA
V objektu vedle školy je bazén a sauna, který v rámci tělesné výchovy a školní družiny dle možností využíváme, zejména v zimních měsících. Pro děti je plavání a saunování nedílnou součástí preventivního programu.

KABINET PRO PEDAGOGY
Pedagogové mají svá pracovní místa v moderně vybavené sborovně, mohou pracovat s multifunkční kopírkou, doplňující literaturou, využívají předmětové sbírky a další potřeby pro přípravu na vyučování a školní aktivity. Pro pedagogy je k dispozici archiv (sklad) školy, kde jsou umístěny materiály zejména pro pracovní činnosti a výtvarnou výchovu.