Mateřská škola

Předškolní vzdělávání se naplňuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Objevujeme Svět“.

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“
Robert Fulghum

Naše mateřská škola stojí na okraji obce, v okolí se nacházejí louky a les. Jednopatrová budova mateřské školy stojí v těsném sousedství základní školy. V hospodářské části budovy je kuchyně a také jídelna pro žáky základní školy. V sousedství stojí tělocvična a budova Sportovního centra Tečovice. Tyto tři budovy tvoří jeden komplex. Kolem budovy mateřské školy se nachází přírodní hřiště s herními prvky a novou výsadbou zeleně se zaměřením na rozvoj motoriky, fantazie a dětské hry: vrbový tunel, vrbové iglú, kreslící tabule, dřevěný a lanový chodník, hmyzí domek, pocitový chodník, vodní kaskáda a dřevěná káď, zvukovod, úkryt pro ježky a housenky, kompostér a další.

Přirozený pohyb je podporován na multifunkční prolézačce Cvrček, na kládové houpačce, balančním prvku Krokodýl, strážní věži a skluzavce. Pojmenovat a rozpoznat základní druhy rostlin a stromů, uvědomit si čas prostřednictvím ročních období mohou děti díky nové výsadbě keřů a rostlin, jedlému trávníku, bylinkovým naučným záhonům a jedlému lesu. Celá zahrada je využívána pro hry dětí při pobytu venku, ke sportovnímu vyžití, k pořádání soutěží a her. Součástí zahrady je dřevěný altán, který slouží jako sklad hraček.

V přízemí provozní budovy se nachází 1. třída. Dětem slouží velká herna, která je denně využívána jako lehárna, velká třída, šatna a hygienické zařízení. Dále je v přízemí sklad lůžkovin, sklad lehátek, kabinet pro pomůcky, sociální zařízení pro rodiče, výdejna jídla, manipulační chodba u výtahu, kancelář vedoucí učitelky, úklidová místnost a výtah pro osoby.

V patře jsou provozní prostory 2. a 3. třídy, jsou zde opět velké herny, třídy, kabinety pomůcek, šatny, hygienická zařízení, sklady lůžkovin a lehátek, sborovny, výdejny jídla a úklidové místnosti.

U 1. a 3. třídy jsou dostatečně velké balkónové plochy, které se při vhodném počasí využívají pro hry dětí. 3. třída má nádherné prosklené prostory s výhledem na Tečovice i Malenovice.

Výhodná poloha mateřské školy v blízkosti luk a lesa umožňuje častý pobyt dětí v přírodě.  Pořádáme zde pro děti cestu za pokladem skřítků, v zimě nosíme do lesa pamlsky pro lesní zvířátka a pozorujeme stopy ve sněhu, pozorujeme život mravenečků a jiného hmyzu.

Provozní doba MŠ 6,00 – 16,30 hodin

Organizace školního roku

Po dobu vedlejších prázdnin, tj.:

  • podzimní prázdniny
  • vánoční prázdniny
  • jednodenní pololetní prázdniny
  • jarní prázdniny
  • velikonoční prázdniny

bude MŠ v provozu podle zájmu rodičů nebo dle dohody se zřizovatelem.

Po dobu hlavních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen.

Omlouvání dětí
Vážení rodiče, máte možnost omlouvat své děti SMS zprávou na telefonním čísle 775 059 097. Telefonní číslo slouží pouze na přijímání SMS zpráv, nikoliv na telefonování.

Stanovení výše úplaty pro školní rok 2022/23
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění stanovuje ředitelka školy výši úplaty na 500,- Kč za měsíc.


Jak to u nás vypadá?
 FOTOGALERIE MATEŘSKÉ ŠKOLY


Novinky z naší školky

Další novinky...