Učivo 20. – 24. 1.

Chválím děti za pěknou práci v tomto týdnu. V pondělí jsme absolvovali další  lekci Školy v pohybu. Tento týden jsem dětem přečetla knihu Jakov a sedm zlodějů, také jsme začali se čtenářskými dílnami. 12. února navštívíme Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně (program Knihovna zdrojem informací). Dnes posílám informace k procvičování numerických příkladů. Přeji Vám…

Číst dál →

Učivo 13. – 17. 1. 2020

Pololetní písemné práce napsaly děti výborně. Excelentní výkon byl patrný v diktátě i mluvnické části písemné práce z českého jazyka. V matematice se objevily chyby                    z nepozornosti, ne z neznalosti. Máme radost, že naše trénování nese své ovoce… Ve čtvrtek jsme měli projektové vyučování. Švadlenka Boženka…

Číst dál →

Poplatek za družinu na 2. pololetí

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení poplatku za školní družinu na 2. pololetí. Poplatek na pololetí (500,- Kč, příp. 250,- Kč) se platí na účet školy. na 2. pololetí je splatnost do 15. února !!! číslo účtu školy:         27-3961180227/0100 variabilní symbol:       2222 do zprávy pro příjemce uveďte:          ŠD- jméno…

Číst dál →

Učivo 6. – 10. 1. 2020

Vážení rodiče, zdravím Vás v novém roce a přeji Vám i Vašim rodinám vše dobré, ať celý rok probíhá podle Vašich přestav. V prvním týdnu se nám ve třídě práce dařila, kromě nového učiva jsme opakovali na pololetní písemné práce. Ve čtvrtek jsme absolvovali program Zdravá 5. Děti dostaly od lektorky pochvalu za pěkné chování…

Číst dál →

Učivo 16. – 20. 12.

Učivo 16. 12. – 20. 12. Český jazyk – slabikotvorné r, l, m, délka samohlásek, procvičování. Čtení s porozuměním – příčina a následek, hlasité čtení. Upevňování správných tvarů písmen. ČJ s. 55/ ČJ – PS s. 41/ ČT s. 57/ PS s. 26 Matematika – procvičování sčítání a odčítání do 100,  násobilka 2, výstaviště, autobus, stavby…

Číst dál →