Anketa SUK – čteme všichni

Ahoj kluci a holky, paní učitelky, soutěž o nejoblíbenější dětskou knihu začíná! „SUK – Čteme všichni“ je celostátní anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež, která byla vydána v uplynulém roce. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásila 28. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské…

Číst dál →

Probrané učivo 11.1. – 15.1.

ČJ – pracovní sešit po str. 39 Písemné pololetní práce: Tento týden jsme psali ČT – porozumění textu. 18.1.   Pololetní diktát 19.1.   Písemnou práci u probraného učiva za 1. pololetí M- pracovní sešit po str. 48 procvičování zaokrouhlování vyvození násobení, dělení Máme nové početníky Alter, zelené početníky využíváme ve volných chvilkách  ( JSEM HOTOV) Písemné…

Číst dál →

Informace k pololetnímu hodnocení

logoinformace

Vážení rodiče, blíží se pololetní hodnocení. V příloze přikládám Doporučení k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/21. Z tohoto dokumentu upozorňuji zejména na tyto skutečnosti: Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák…

Číst dál →

7.1.

MA- dnes jsme si vyzkoušeli na psat písemnou práci z matematiky. Budeme psát velmi podobnou práci. Chtěla jsem zjistit, na co se ještě zaměřit. Děti mají práci u sebe, prohlédněte si. Procvičujte: orientace na číselné ose, čísla ležící hned před, za číslem Tvorba odpovědí na otázku u slovních úloh počítání s přechodem přes 10 ČJ-…

Číst dál →

6.1.

Domácí úkol . doplňování ú/ů v písankovém sešitě Chválím všechny za splnění úkolu – skládání čtyřlístku. Prosvičili jsme si skládáním osoouvou souměrnost a tvorbou, stříháním pomocí lomené čáry jsme vyrobili královskou korunu.

Číst dál →

Pondělí 4.1. PROCVIČOVÁNÍ NA PÍSEMNÉ PRÁCE + DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ

4.1. Procvičování a opakování na písemné práce: ČJ: hra: Co je to?….( slabika, slovo, slavo nadřazené, podřazené, mnohoznačné, souznačné, sloveso, písmeno, rozkazovací věty, oznamovací věta, přací věta, tázací věta, souhláska samohláska, dvojhláska, řazení slov podle abecedy opakování gramatického pravidla psaní ú,ů Dú – písankový sešit / zakroužkuj všechny samohlásky a bezchybně přepiš/ PRV: Dokončit str….

Číst dál →

Známe vítěze výtvarné soutěže

Známe vítěze výtvarné soutěže o nejoriginálnější reklamní plakát, který naláká na přečtení nebo koupi knihy. V pátek 11. prosince zasedla komise knihomolek, která udělením bodů rozhodla o umístění jednotlivých výtvarných reklamních plakátů. Děkujeme všem, mile jste nás překvapili. Vytvořené plakáty jsou krásné, originální a my jsme moc rády, že jsme z nich mohly v předvánoční době připravit výstavu…

Číst dál →

Vánoční besídka 2.třída

Vážení rodiče, v pátek 18.12. bychom si chtěli udělat vánoční besídku s tvořením. Pod nazdobeným stromečkem budou mít malou drobnost ode mne a paní asistentky. Domluvili jsme se, že každý může pro kamarády  také připravit nějakou drobnost (čokoládku, perníček,… cokoliv popřípadě vyrobit…)   Další info: v pátek si děti odnesou ručníky k vyprání a vyklidí…

Číst dál →