Organizace posledního týdne 28. – 30. 6. 2021

vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci, výuka bude probíhat do středy 30. 6. V těchto závěrečných dnech musejí všichni žáci vrátit zapůjčené učebnice, dle pokynů třídních učitelů – kontrola stavu učebnic. V úterý 29. 6. odpadá odpolední vyučování 4. a 5 ročníku. Ve středu 30. 6. končí vyučováni 9,25 předáním vysvědčení. Nezapomeňte si složky Školní družina je…

Číst dál →

Provoz školy od úterý 15. 6.

Upozornění

Vážení rodiče, od úterý 15. 6. dochází k těmto změnám: Žáci i učitelé nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává…

Číst dál →

Matematický klokan 2021

Jsme rádi, že i v době distanční výuky naši žáci nezaháleli a kromě plnění svých povinností si vyzkoušeli řešit zajímavé a netradiční úlohy, ať už svým obsahem či formou zadání. V měsíci březnu se zúčastnili celorepublikové matematické soutěže Matematický klokan, jež je koordinován na mezinárodní úrovni. Naši žáci řešili úlohy v kategorii Cvrček (2.- 3. třída ZŠ)…

Číst dál →

Pěkné umístění v literární soutěži

Naši žáci třetího ročníku se zúčastnili 21. ročníku literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání vyhlášené Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Mottem tohoto ročníku se stal: HRDINA V MÝCH OČÍCH.  Do soutěže svou prací přispělo 113 dětí, z toho 82 děvčat a 31 chlapců z celkem 22 škol. Zvolená témata bylo možné zpracovat jako prózu či poezii….

Číst dál →

Krásný den, děti!

Mezinárodní den dětí je tu, a tak všem „našim“ dětem přejeme hodně lásky, radosti a rodinné i školní pohody! Málokdo ví, že na prvního června připadá i Světový den rodičů, takže slavit dnes může opravdu celá rodina. Na Bivoji budou připraveny pro děti od 14:00 do 18:00 hodin nafukovací atrakce. Přejeme příjemnou zábavu a hezký…

Číst dál →

Zlínský kraj zvyšuje povědomí o kyberbezpečnosti

Vážení rodiče, Zlínský kraj chce zvýšit povědomí veřejnosti o bezpečnosti ve virtuálním prostředí. Připravuje vzdělávací cyklus o kybernetické bezpečnosti, a to v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Důvodem této iniciativy je skutečnost, že v době pandemických opatření byly významně omezeny přirozené sociální kontakty. Děti byly o to víc upoutané ke svým počítačům,…

Číst dál →