Slavnostní rozloučení

V pondělí 29. června jsme se slavnostně rozloučili se žáky 5. třídy. Aby toho nebylo málo, loučila se i paní učitelka Alena Martincová. Se školou, na které dlouhá léta působila, i s páťáky jako jejich třídní učitelka. Slavnostní čas byl naplněn i oceněním prvňáčků, kteří za sebou mají první rok školní docházky. Pan starosta Jaroslav…

Číst dál →

Organizace závěru školního roku 2019/20

zhod

Vážení rodiče, milí žáci, výuka bude na naší škole probíhat do 30. 6. V těchto závěrečných dnech musí všichni žáci vrátit zapůjčené učebnice, dle pokynů třídních učitelů. V pondělí 29. 6. zveme do školy všechny spolužáky, kteří jsou na distanční výuce. Na školním hřišti začíná v 9,00 hodin slavnostní ukončení školního roku s vystoupením žonglérů….

Číst dál →

Blahopřání

Naše velká gratulace patří žáku páté třídy. Jan Hefka při příjímacích zkouškách na gymnázium nejen uspěl ve velké konkurenci, ale byl dokonce třetí v žebříčku nejlepších uchazečů o studium. Přejeme Honzovi úspěch v dalším studiu a spousty nových kamarádů a zážitků. Za učitele paní učitelka Martincová

Číst dál →

Známkování za 2. pololetí 2019/2020

pozor

Vážení rodiče, při hodnocení žáků za druhé pololetí budeme postupovat v souladu s doporučením MŠMT. O odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení Vás budeme včas informovat. Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední…

Číst dál →

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 4. 6. v 15,30

třída

Vážení rodiče, zveme Vás na informativní třídní schůzku. Všechny potřebné informace naleznete v přílohách. Čas schůzky je zvolen s ohledem na pracovní dobu. Předpokládáme, že bychom měli vše stihnout do 16,00 hodin. Tedy tak, abyste si převzali děti ze školky. Vzhledem k současné situaci prosíme, aby byl přítomen vždy jen jeden ze zákonných zástupců. Děkujeme…

Číst dál →

Přesné informace k nástupu do školy od 25. 5.

pozor

Vážení rodiče, zveřejňujeme upřesňující informace, které se týkají zejména příchodu dětí do školy od 25.5. 2020. Vše ostatní je stejné jako v informacích zaslaných minulý týden. Žáci budou pouštění do budovy podle tohoto časového rozpisu: 1.třída – 7,25 2. třída – 7, 35 3. třída – 7,45 4. třída – 7,55 5. třída – 8,05 Prosíme…

Číst dál →

Informace ZUŠ Malenovice – výtvarný obor

vykricnik2

  Výuka výtvarného oboru v Tečovicích bude zahájena 21.5. 2020. Mladší žáci (1. a 2. třídy ZŠ) budou v rouškách seřazeni před budovou Základní školy Tečovice ve 2 metrových rozestupech. V 11,45 hodin děti vyzvedne vyučující Mgr. Violeta Polášková. Při převzetí dětí bude zapotřebí předat učitelce „čestné prohlášení“, bez něho  nebude žák vpuštěn do budovy. Mladší žáci…

Číst dál →

Informace k obnovení výuky od 25. 5.

pozor

Vážení rodiče, v přílohách najdete potřebné informace pro rozhodnutí, zda Vaše dítě nastoupí od 25. 5. do školy. Předpokládané příchody žáků do školy jsou pouze orientační. Mohou se změnit v závislosti na nahlášeném počtu dětí. 1.třída – 7.25 2.třída – 7,35 3.třída – 7,45 4.třída – 7,55 5.třída – 8,05 Pravidla provozu v ZŠ Tečovice…

Číst dál →