Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Tečovice,
příspěvková organizace

Tečovice 112
763 02 Zlín 4

IČ: 750 236 79
ID: pxcmice


Základní škola 

Mgr. Marie Zapletalová
ředitelka školy, výchovný poradce
skola@zstecovice.cz
+420 577 103 784
+420 777 106 119

Mateřská škola 

Mgr. Klára Družbíková
vedoucí mateřské školy
druzbikova@zstecovice.cz
+420 577 105 006
+420 777 106 139
materskaskola@zstecovice.cz
+420 775 059 097 – pouze pro sms omlouvání dětí z MŠ
a rušení obědů a svačin


Školní jídelna 

Ivana Konečná
vedoucí školní jídelny
skolnijidelna@zstecovice.cz
+420 577 105 006

Bankovní spojení:
27-3961180227/0100 pro běžný styk
27-3961190257/0100 pro FKSP

Školní knihovna 

Mgr. Marta Miklová
metodická vedoucí 1. stupně
miklova@zstecovice.cz

Školní družina 

Michaela Vaďurová
vedoucí školní družiny
vadurova@zstecovice.cz
+420 577 103 784
+420 737 718 160 – pro aktuální omlouvání dětí pomocí SMS zprávy


Učitelé základní školy 

PaeDr. Hana Králová, školní metodik prevence
kralova@zstecovice.cz

Mgr. Iva Hájková
hajkova@zstecovice.cz

Mgr. Lucie Hradilová
hradilova@zstecovice.cz

Mgr. Alena Martincová
martincova@zstecovice.cz

Mgr. Marta Miklová
miklova@zstecovice.cz

Bc. Marcela Procházková
asistent pedagoga
prochazkova@zstecovice.cz

Iveta Richtarová
asistent pedagoga
richtarova@zstecovice.cz

 

Učitelé mateřské školy 

Mgr. Klára Družbíková
vedoucí mateřské školy, učitelka 3. třídy
druzbikova@zstecovice.cz

Alexandra Jelínková
učitelka 3. třídy
jelinkova@zstecovice.cz

Mgr. Adriana Moravcová – MD
učitelka 3. třída MŠ

Bc. Jana Hrubá
učitelka 2. třídy
hruba@zstecovice.cz

Bc. Barbora Janoštíková
učitelka 1. třídy
janostikova@zstecovice.cz

Jitka Stoklásková
učitelka 1. třídy MŠ
stoklaskova@zstecovice.cz

Kateřina Polášková
učitelka 2. třídy MŠ
polaskova@zstecovice.cz

Marcela Zapletalíková
chůva 1. třída MŠ a asistentka pedagoga
zapletalikova@zstecovice.cz


GDPR 

Bc. Pavla Doleželová
poveřenec GDPR Zlínského kraje
SMS-služby s.r.o.
+420 770 600 625
pavla.dolezelova@sms-sluzby.cz