Slavnostní ukončení šk. roku a rozloučení s 5. třídou

plakát

Vážení rodiče, milí spoluobčané,

srdečně vás zveme na slavnostní ukončení školního roku 2023/2024, kde se rozloučíme s odcházejícími „páťáky“ na II. stupeň a také s uběhnutým školním rokem. Akce se uskuteční za hasičskou zbrojnicí. Zajištěn je bohatý program s překvapením a také bufet.

Budeme rádi za Vaši účast

plakát