Předškoláci na návštěvě u prvňáčků

Koncem školního roku se uskutečnila již tradiční návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě. Děti z mateřské školy si vyzkoušely výuku společně s dětmi z 1. třídy. Budoucí prvňáčci se aktivně a s nadšením zapojovali do rozmanitých úkolů, samostatně zvládli i úkol z pracovního listu. Prvňáčci dětem ukázali své čtenářské a matematické dovednosti. Společně jsme si zahráli hry a procvičili si některá písmenka a číslice….

Číst dál →

Změna úplaty ve šk. roce 2024/25

Vážení rodiče a zákonní zástupci, dovolujeme si vás informovat o nezbytné úpravě úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a předškolního vzdělávání v mateřské škole Tečovice. Od nového školního roku dojde k navýšení úplaty na 300 Kč měsíčně/100 Kč pouze ráno za školní družinu a na 750 Kč měsíčně za předškolní vzdělávání. Toto opatření je reakcí na…

Číst dál →

Slavnostní ukončení šk. roku a rozloučení s 5. třídou

plakát

Vážení rodiče, milí spoluobčané, srdečně vás zveme na slavnostní ukončení školního roku 2023/2024, kde se rozloučíme s odcházejícími „páťáky“ na II. stupeň a také s uběhnutým školním rokem. Akce se uskuteční za hasičskou zbrojnicí. Zajištěn je bohatý program s překvapením a také bufet. Budeme rádi za Vaši účast

Číst dál →

Zápis 2024 – rozhodnutí o přijetí žáků

Níže naleznete registrační čísla dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025. V daném školním roce otevřeme jednu první třídu. V červnu pak proběhnou informační třídní schůzky, při kterých se seznámíte s budoucí třídní učitelkou, která Vám předá všechny důležité informace týkající se pomůcek a průběhu prvních zářijových dnů. Termín třídní schůzky najdete koncem května na…

Číst dál →