Matematika

Učivo: 13.11. – 17.11.

 • početník str. 18
 • pracovní sešit str- 31
 • PL

Hra sova, krychlové stavby

Učivo: 6.11. – 10.11.

 • pracovní sešit str. 28,29. 30
 • početník str. 15,16,17

pavučiny, polovina čísla

Učivo: 30.10. – 3.11.

 • Pracovní sešit str.26,27
 • Rozdělování čísla, počtu na poloviny – „seznámení se se sudými a lichými čísly“
 • hry s kostkou
 • Halloweenské počítání
 • práce se stovkovou tabulkou ( Která čísla můžeme roždělit na poloviny?)

Učivo: 23.10. – 27.10. ( podzimní prázdniny)

 • Pracovní sešit : str. 24, 25
 • řešení pavučin a slovních úloh
 • sčítání a odčítání jednociferného čísla od dvoucifeného ( typu 27 + 5 ; 34 – 5)
 • rozklad čísla
 • výhodné počítání

Učivo: 16.10. – 20.10.

 • Pracovní sešit str.21,22,23
 • cyklotrasy
 • práce s číselnou osou ( vyznačení čísla na číselné ose, určení nejbližších desítek – předpříprava k zaokrouhlování)

Učivo: 9.10. -13.10.

 • Pracovní sešit str. 17,18,19,20
 • evidence tabulkou, doplňání chybějích údajů do tabulky
 • počítání se zvířátky
 • číselná osa do 100 ( čtení a zápis čísla)

Učivo: 2.10. – 6.10.

 • učivo- řády čísel ( desítky, jednostky, zápis čísla)
 • počítání s přechodem ( dopočítávání) 8 + …. = 15 ( pamětně – bez pomůcky, i s pomůckou)
 • hry na procvičování ( myslím si číslo, které má….desítek,…..jednotek)
 • pracovní sešit: po str. 16/ 1,2,3
 • početník: po str. 10 ( dokončit)
 • PL: gradované úlohy ( zvířátka dědy Lesoně)

Učivo: 25.9. – 29.9. ( 28.9. státní svátek, 29.9. ředitelské volno)

 • Pracovní sešit str. 13,14
 • Početník – str. 8 (čtvereček)
 • slovní úlohy ( tvorba matematických otázek)

Učivo: 18.9. – 22. 9.

 • pracovní sešit po str. 12
 • početník po str. 7
 • – vyvození nového prostředí – zvířátka dědy Lesoně
 • – výukový program Abeceda peněz ( finanční gramotnost)

Učivo 11.-15.9.

 • početník str.4
 • pracovní sešit po str. 11

Učivo 4. – 8. 9.

Opakování a procvičování počítání do 10

 • Pracovní sešit po str. 7  ( Dú – 7/4)
 • Početník – Procvičujeme si str. 3 celá
 • Založen sešit 510 – M – procvičování
 • PL – řazení, rytmus – sousedé

Prosím o časté procvičování počítání do 10