Anglický jazyk

Učivo: 13. – 17.11.

Unit 2 lesson 8

po str. 18

 

Učivo|: 2.10. – 6.10.

Unit 1

  • slovesa: fly, swim, run, jump, climb
  • tvorba otázek…Can…?

Učivo: 25. 9. – 29.9.

Playroom safari

  • Unit 1 lesson 3,4
  • Can you see….
  • game: hot x cold

 

Učivo: 18. – 22.9.

Vyvození slovní zásoby – Playroom safari

práce s obrázkem – učebnice str. 6,7

Pokud máte doma malá plastová zvířátka, tak si je děti mohou přinést do výuky – i mimo vyvozenou slovní zásobu

POSLECHY K PRACOVNÍMU SEŠITU A UČEBNICI ( 1. a 2. ročník)

Happy House new edition | Oxford University Press (oup.com)

Učivo: 11. – 15.9.

  • Opakováni slovni zásoby z 1. ročníku

(pozdravy, pokyny, barvy, školní potřeby , členové rodiny Happy House, hračky, oblečení, hygienické potřeby)

Porozumění otázkám ..práce s obrázkem

POINT TO…

  • Where’s the…?
  • What can you see?
  • What colour is the…?

Učebnice – str. 2,3

Učivo: 4. – 8. 9.

Organizace výuky