Český jazyk

 

 

Učivo: 8.1. – 12.1.

Mluvnice

opakování učiva za 1. pololetí  ( velká písmena, druhy vět, abeceda – řazení,  výzmam slov,  dělení hlásek)

psaní y/ý po tvrdých souhláskách

procvičování  –https://www.skolasnadhledem.cz/game/6727

PS – str. 42

UČ – str. 58/4 přepis do sešitu 512

doplňovací cvičení – y/ý do sešitu 512

Psaní

písanka -str. 37,38

 

Učivo 3.1. – 5.1.

Mluvnice

 • opakování učiva za 1. pololetí ( dělení slov na slabiky, hranice slov, délky slabik ů/ú, velká písmena)
 •  rozlišování měkkých a tvrdých slabik    https://www.skolasnadhledem.cz/game/3031
 • dělení hlásek ( samohlásky, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, obojetné souhlásky

PS – str. 41

Čtení – práse s textem

Matematika je důležitá ( záměr autora)

Psaní

písanka – str. 36

 • Diktát – hranice slov
 • Doplňovací cvičení – psaní y/ý po tvrdých souhláskách

Sloh – Dárek, který mě překvapil

Novoroční přání

Vážení rodiče, přeji Vám všem krásný a naplněný nový rok 2024 vším, co je ke štěstí a spokojenosti potřeba

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Učivo: 13.11. – 17.11.

Význam slov – slava mnohoznačná a slova sitově zabarvená

 • Pracovní sešit po str. 28
 • Písanka po str. 26
 • čítanka po str. 31

Učivo: 6.11.-. 10.11.

 • slova souřadná ( nadřazená, podřazená)
 • slova protikladná
 • slova souznačná

 

Učivo: 30.10. – 3.11.

MLUVNICE

opakování a provičování učiva před písemnou prací ( řazení slov podle abecedy, určení, rozlišení  druhů vět, dělení slov na slabiky, určení hranice slov

 • seznámení se s novým učivem – význam slov
 • píseň

ČTENÍ

Píseň k nácviku na vánoční jarmark :)

 • čtenářská chvilka

PSANÍ

 • halloweenský diktát ( děti  – tvorba vět podle obrázku)
 • Psaní vět- tvorba vět O,T,P,R
 • Psaní slov – řazení slov podle abecedy

Učivo: 23. – 27.10.

MLUVNICE

 • druhy vět – určování druhů vět, změna druhu věty ( tvorba věty nové)
 • učebnice po str. 25

ČTENÍ

 • práce s textem – Ježek
 • báseň Ježek a koloběžka
 • práce s básní -Bílý podzim
 • obrázkové rébusy
 • čítanka po str. 22

PSANÍ

 • diktát vět a slov
 • přepis textu
 • písanka po  str. 21

Učivo: 16. – 20.10.

MLUVNICE

 • druhy vět – O,T,P,R
 • pracovní sešit po str. 17
 • učebnice po str. 23

PSANÍ

 • opis a přepis
 • písanka po str. 16

ČTENÍ

 • čítanka po str. 19
 • čtení textu V lese

Učivo: 9. -13. 10.

MLUVNICE

 • Pořádek vět v textu.
 • Pořádek slov ve větě.
 • učebnice po str. 21
 • pracovni sešit po str. 13

PSANÍ

 • přepis textu ve správném pořadí
 • hra s hláskami – tvorba a psaní slov – písanka str. 11
 • písanka po str. 13

ČTENÍ

 •  čítanka po str. 17
 • básničky, pohádky – ( hry s úryvky)

Učivo: 2.10. – 6.10.

MLUVNICE

 • řazení  ( složitější) slov podle abecedy
 • práce ve dvojicích a skupinách ( vzájemné učení, kontrola)
 • učebnice str. 13 – 16 ( ústně)- vybrané úkoly
 • řazení kamarádů podle jména a příjmení…

Příští týden budeme psat diktát s řazením slov: Můžete proscvičovat uč 14/8;16/10

Procvičujte:

potichu si předříkávej abecední řadu a sleduj prvopočáteční písmena a tzv. sklááádej :)

 • řazení písmen podle abecedy: Vyber 6 -10 písmen a seřaď podle abecedy ( nastříhaná písmena na domácí procvičování)
 • online řazení slov:

ČTENÍ

 • čítanka – po str. 14
 • mimočítanková četba – Jako z vody; Šunku, nebo uherák? ( Ivona Březinová – Danda má hlad)
 • vypěstuj si octomilky :)) ( stačí nechat ovoce či zeleninu na stole vkuchyni) …hádej, tipuj, co Danda raději …šunku či uherák?
 • sl – pozvánka ( důležité informace  ); reklama  – letáky (Kde všude můžeme reklamu najít?)

PSANÍ

 • přepis textu z tabule, učebnice ( 13/2;15/4; diktát  písmen a slov
 • písanka  – po str. 10
 • tvoříme naš jmenný seznam – skupinová práce

Učivo: 25.9. – 29.9.  ( 28.9. státní svátek, 29.9. ředitelské volno)

MLUVNICE

 • vyvození učiva – řazení slov podle abecedy
 • provopočáteční písmena slov
 • jednoduché řazení slov – s pomůckou
 • učebnice po str. 13/4
 • pracovní sešit po str. 9

ČTENÍ

 • práce s textem – rozvoj čtenářských kompetencí : hledání rozdílů ( Auta na benzín, nebo na elektřinu?)
 • čítanková četba -Školní strašidlo, práce s knihou Z. Pospíšilové
 • Návštěva knihovny – řazení autorů knih podle abecedy
 • Práce s textem – postřehování, reprodukce textu ( Svatý Václav)
 • Domácí čtení ( Plavání, Pomník svatého Václava)

Učivo: 18. – 22. 9.

MLUVNICE

 • hranice slov, znaménka za větami (?,!,.)
 • rozlišování, třídění vět ( otázka, rozkaz, přání, oznámení)
 • vyvození abecedy – Co je to abeceda? Kde se s ní můžeme setkat?
 • učebnice – po str- 9,10
 • pracovní sešit – postr. 7
 • básnička 8/1

ČTENÍ

 • Čtení s porozuměním ( Lenka zachraňuje, Co potřebují semínka PL)

PSANÍ

 • písanka str. 4
 • psaní své adresy
 • přepis textu

Učivo: 11.-15. 9.

MLUVNICE

Slabika- tvoření slov, dělení slov na slabiky, počet slabik, tvoření slov s danou slabikou, vyhledávání jednoslabičných a víceslabičných slov v textu, délka slabik

Věta – slovosled, hranice slov, tvoření vět  počet slov ve větě

Vlastní jména

 • Učebnice po str. 7
 • Pracovní sešit po str. 5

ČTENÍ

 • práce s básní- vyhledávání rýmů,obsah básně
 • četba textu a vyhledávání informací

PSANÍ

Volné psaní- téma PES

 • přepis a diktát písmen (velké, malé)
 • přepis slov a vět
 • písanka str. 3

Učivo 4. – 8. 9.

 • mluvnice 
 • učebnice – po str.4 , pracovní sešit – po str. 2/4,5,6
 • čtení
 • čítanka po str. 3 mimočítanková četba  – práce s textem pokojové rostliny
 • psaní
 • písanka po str. 2
 • přepis textu ( ze str. 2 do sešitu 512)