Prvouka

Učivo: 2.10. – 6.10.

 • Prověřování učiva
 • Podzim – změny v přírodě po str. 14

V pondělí si 9.10. si přineste přírodniny k tvorbě zvířátek

Učivo: 25.9. – 29.9.

 • dokončení tematického celku po str. 13

Učivo: 18. – 22. 9.

 • dopravní značky, bezpečnost

https://www.youtube.com/watch?v=F-SlgojLetU

https://www.youtube.com/watch?v=bwrRquEeDdc

 • tísňová čísla
 • dopravní prostědky ( MHD, HD)

psacovní sešit str. 10, 11

vycházka 20.9., výukový program 22.9.

 • Domácí procvičování učiva: pracovní list, učebnice po str. 7
 • Test – v pondělí 2.10.
 • Přivítejte zítra s dětmi první podzimní den v 8.50 hod.

PodzimniAktivity2019_seznam

Bing Videa

Učivo 11.-15.9.

 • U nás ve škole
 • Projekt -pokojové rostliny
 • Pracovní 3 po str.9

 Učivo 4. – 8. 9.

 • Poučení o bezpečném chování ve škole ( o přestávkách, ve třídě, v ŠD) a mino ni
 • Pracovní sešit po str. 7
 • zavedení sešitu 512 ( bez pomocných linek) úkol ( Jak se staráme o pokojové rostliny)
 • Práce s textem – vyhledávání informací o pokojových rostlinách