Pondělí 12. 4.

SLAB 75 SLAB 75 číst sloupeček slov SLAB 75 vybrat si jednu ze 3 básniček (první má 2 kratší sloky) a naučit se ji zpaměti do čtvrtku 22. 4. opis vět PS 4. díl / 1  každé slovo přepsat 1x M hadi, spojování čísel Na zítra přinést AJ – PS (s. 29, 32 – bylo…

Číst dál →

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 12. – 16. 4. 2021

Přestože děti předškolního věku mohou od 12. 4. 2021 navštěvovat MŠ, budeme i nadále v rámci distančního vzdělávání uveřejňovat úkoly a náměty pro děti, které do MŠ docházet nebudou i pro ostatní, které si rády procvičí a vyzkouší něco „navíc“. 1.Grafomotorika Jak pracovat s pracovními listy? Dítě obtahuje zvětšený tvar pastelkami Dítě obtahuje tvar na lince…

Číst dál →

Pátek 9. 4.

SLAB 73 dokončení, čtení s porozuměním (odpovědi na otázky celou větou) SLAB 74/11 číst, dopsat křestní jméno maminky (ne zdrobnělinu) PS 22 ČT list a M list zařadit do příslušných eurosložek M práce s penězi, numerace do 18 M 26/3 M 26/ 2, 4, 5 zkusit bez dopomoci, ve škole znovu probereme Na pondělí: 2 –…

Číst dál →

Nabídka zkušebního testu na Covid zdarma

cropped-favicon.png

Vážení rodiče, za laskavého souhlasu zřizovatele školy jsme nakoupili testy na Covid-19. Jsou stejné, jakými se budou testovat děti ve škole. Zdarma si můžete vyzvednout 1 kus pro dítě MŠ (předškolák) a pro žáky 1. – 3. třídy. V klidu si doma testy vyzkoušejte. Věříme, že testování ve škole pak proběhne snáze. Testy budou k…

Číst dál →

Čtvrtek 8. 4.

Skládání vět SLAB 71 čtení po rolích SLAB 72 brýle – počet a délka slabik ve slovech SLAB 73 SLAB 73/10 číst + dokreslit + číst sloupec slov (spodní úkol H, nebo CH budeme doplňovat zítra) PS 37 (na posledním řádku napsat větu Řehoř vaří.) nácvik písmene velkého psacího T PS 21 M sčítání tří…

Číst dál →