Poprvé do školky?

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy?

Kdy je vhodné, aby dítě nastoupilo do MŠ?
Za nejideálnější věk nástupu z vývojového hlediska je považován třetí rok života dítěte, ale je to individuální. O nástupu dítěte do MŠ by se mělo uvažovat v době, kdy dítě začíná vyhledávat nové podněty, činnosti, nové kamarády (ne pouze rodiče) a touží objevovat. Prostředí mateřské školy je obrovským zdrojem inspirace pro nová poznání, objevování a komplexní rozvoj dítěte.

Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět?
Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako ostatní kamarádi a bude umět:

  • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
  • poznat si své oblečení (i tak vše dítěti podepište jako prevenci záměny a ztráty)
  • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (zpočátku nedávejte dítěti příliš složité oblečení, se kterým si nemůže samo poradit).
  • umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu – JÁ UŽ TO TAKÉ UMÍM SÁM!
  • zvládat chůzi po schodech
  • samo se najíst lžící, pít ze skleničky
  • umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek, pákovou baterii
  • používat kapesník, vysmrkat se
  • používat toaletu (naučte dítě říci si, když potřebuje na WC)

Postupně zvykejte dítě na spánek bez plenek, ve školce je již nepoužíváme!

Oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně – dítě si bude snadněji pamatovat a vše své poznávat. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně nebo ve třídě ukládáte. Pokud to zvládne, nechte jej, aby si vše uložilo samo.

Jak by rodiče měli motivovat dítě před vstupem do MŠ?
Povídejte si s dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemného bude prožívat společně s dětmi a paní učitelkou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. O školce doma mluvte hezky. “Nestrašte” své dítě mateřskou školou! Rozhodně by nemělo zaznívat “No počkej, ve školce, tam budeš muset, jak to nebudeš umět, děti se Ti ve školce budou smát.” Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou bariéru. Naopak usnadníte Vašemu dítěti adaptační období, když budete společně radostně očekávat nástup dítěte do školky. Těšte se s ním, nechte si vyprávět, co vše se mu líbí a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má doma… Ujistěte dítě, že ve školce není “odloženo”, ale že víte, že mu ve školce bude dobře a bude tam rádo.

Co dělat, pokud je dítě zpočátku docházky do MŠ velmi plačtivé?
Chce to čas a trpělivost, ale dítě si zvykne a začne do školky chodit rádo. V adaptačním období pomáhá klidný, pozitivní a vstřícný přístup všech. Dítě prožívá velkou změnu v životě – nové prostředí, změna vztahů, změna denního režimu, jiné zvyklosti. Narušil se jeho pocit jistoty a bezpečí, který potřebuje opět získat. A to se mu podaří prostřednictvím paní učitelky ve třídě. Učitelky svou velkou empatií a láskou dokážou dítě uklidnit a odvést pozornost na nové podněty. Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a “vydržet” pláč svého dítěte. Každé ráno si povídejte s dítětem, jak bude den probíhat, kdo a kdy si pro něj do školky přijde (po obědě, po spaní). Tento dohodnutý čas je třeba dodržovat, aby dítě mělo jistotu, že jej rodiče v MŠ “nezapomenou”. Pravidelnost v průběhu dne a týdne dítěti přináší pocit větší jistoty a bezpečí, protože se ještě nedokáže dobře orientovat v čase. Není vhodné vytvářet dlouhé pauzy v docházce, protože dítě při každém příchodu “začíná znovu” a těžko si po přerušení docházky hledá “své místo” mezi dětmi ve třídě, v organizaci činností apod. Pobyt dítěte v MŠ rovnou na celý den je nepřiměřenou zátěží, proto je vhodnější dobu strávenou ve školce prodlužovat postupně.

První dny ve školce
Už první den ve školce by měl probíhat standardně, aby i nejmenší děti od samého začátku věděly, na čem jsou a jak to bude ve školce vypadat – jistota a opakování je tím, co adaptační období velmi usnadňuje. Počáteční tři měsíce jsou pro dítě víceméně seznamovací, dítě si zvyká na nový režim, na nové kamarády, prostředí, vstřebává pravidla. Není žádná ostuda, že třeba nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo ve skupině dětí. To ostatní se dostaví samo, až přijde ten správný čas.

Mohou přetrvávat potíže typu “já dneska nechci”. Většinou je to zkouška nervů rodiče, dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny. Rodiče a děti pak prožívají ranní stresy a dohadování s dítětem, zda přijdete “po obědě”. Stejné problémy se můžou objevovat i po nemoci, kdy bude opět nějaký čas trvat, než se dítě aklimatizuje na školku.

Jak předcházet úzkostnému chování dítěte před nástupem do MŠ?
Umožněte dítěti získat pozitivní zkušenosti s odloučením od rodičů (např. hrami u sousedů bez přítomnosti rodičů). Vytvářejte dítěti možnost kontaktu s ostatními dětmi. Podporujte dítě v samostatnosti v sebeobsluze, protože v začátcích je pro dítě každá prosba o pomoc, kdy musí komunikovat s neznámými dětmi a paní učitelkou přítěží.

Po nástupu do školky stanovte pravidlo, kdy si dítě budete vyzvedávat (např. vždy po spaní a v pátek po obědě) a pak to dodržujte a neměňte. Až si dítě zvykne, případné zdržení rodiče nebo prodloužení času ve školce bere v pohodě.

NECHCE?  PLÁČE?
Učitelky v mateřských školách se shodují, že si děti často první dny popláčí, ale jen ve výjimečných případech taková neschopnost adaptace vede k tomu, že budete muset ještě chvíli dítě nechat doma. Ranní pláč bývá normální, stejně jako situace, kdy dítě ráno vůbec žádné scény nezkouší, ale většinou si všichni za chvíli společně hrají a slzičky jsou zapomenuty.

JAK SE VYHNOUT VYHROCENÝM SCÉNÁM?

STRUČNĚ A KRÁTCE
Snažte se nenatahovat loučení. Mělo by být krátké, milé, s ujištěním, že máme dítě rádi, a že pro ně ve stanovenou dobu přijdeme (po obědě, po svačince).

VÝMĚNA STRÁŽÍ
Při problémech často pomůže poslat s dítětem do školky tatínka. S jinou osobou scény děti dělat nemusejí.

PO PŘÍCHODU ZE ŠKOLKY
– nechte dítě vydechnout

Ani vám se nechce hned po příchodu z práce povídat o tom, jaké to bylo nebo se hned vrhat do domácích prací nebo ostatních úkolů. I dítě si potřebuje trochu v hlavě srovnat proběhnutý den a potřebuje oddech. Chce-li vyprávět, nechte je a povzbuzujte, ale nechce-li, nenuťte ho. Čas na vyprávění určitě přijde.. Až nastane, nechte všeho a povídejte si, dítě by nemělo získat pocit, že jeho zážitky ze školky pro vás nejsou důležité.

– malé odměny jsou povoleny

Dovolen je i nějaký systém malých odměn, typu-až přijdeš ze školky, bude na tebe čekat nějaká dobrota, časopis, nové pastelky, nový sešit na malování, modelína nebo půjdeme na zmrzlinu, to už je na vás. Zejména ze začátku školkové docházky mohou tyto malé berličky dětem ulehčit pobyt bez vás.

IMUNITA, ANEB PRVNÍ ROK GALERIÍ NEMOCÍ
Bývá to tak… první rok se dítě setkává s novými kamarády, ale také s novými viry, bakteriemi a podobnou nepříjemnou a nevítanou “havětí”. Bývá tedy častěji nemocné, ale rozhodně to není pravidlem. I dítě, které bylo do té doby zdravé, může první rok proležet stíháno virózami a jinými neduhy nachlazení. Domů může přinést i jiné “radůstky” např. roupy nebo vši. S tím vším je třeba alespoň částečně počítat.

Co pomůže dítěti posílit imunitu?
Otužování, kvalitní strava.

Máte-li dojem, že jde o vážnější problém, nebo je vaše dítě nemocné již nyní a to ještě není v kolektivu, obraťte se s žádostí o radu na svého pediatra.