Organizace MŠ a denní režim

Prázdniny

Provoz mateřské školy je o prázdninách závislý na počtu přihlášených dětí. Aktuální stav zjišťujeme před každými prázdninami.

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od soboty 16. 7. 2022 do neděle 21. 8. 2022.
V těchto dnech mohou rodiče umístit své děti do dětských skupin, případně do MŠ Milíčova (do kapacity MŠ).


Denní režim dětí

1. třída „Sluníčka“ (nejmladší věková skupina)
2. třída „Berušky“ (prostřední věková skupina)

6.00 – 7.30 hod
scházení dětí, individuální didakticky cílené činnosti

7.30 –  8.00 hod
hygiena, první část přesnídávky

8.00 – 11.10 hod
individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika, komunikativní kruh, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, druhá část přesnídávky, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,10 – 12,15 hod
hygiena, oběd, čištění zubů

12,15 – 14,00 hod
četba, odpolední odpočinek, individuální klidové činnosti

14,00 – 14,30 hod
hygiena, svačina

14,30 – 16,15 hod
spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí pobyt na školní zahradě

 

3. třída „Srdíčka“ (nejstarší věková skupina)

6,00 – 7,30 hod
scházení dětí, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

7,30 – 8,00 hod
hygiena, první část přesnídávky

8,00 – 11,30 hod
individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika, komunikativní kruh, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, druhá část přesnídávky, příprava na pobyt venk, pobyt venku

11,30 – 12,15 hod
hygiena, oběd, čištění zubů

12,15 – 14,00 hod
četba, odpočinek dětí, individuální klidové činnosti

14,00 – 14,30 hod
hygiena, svačina

14,30 – 16,15 hod
spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí pobyt na školní zahradě


Seznam věcí, které děti potřebují

  • přezůvky (volte takové, se kterými nemají děti problémy při samostatném obouvání, ze zdravotního a bezpečnostního hlediska nedoporučujeme sandály, nazouváky a přezkové přezůvky!)
  • oblečení na pobyt venku (tepláky, boty, další podle počasí)
  • náhradní oblečení pro případnou výměnu při ušpinění (tepláky či punčochy, tričko, ponožky, spodní prádlo)
  • sportovní obuv (cvičky) na cvičení v tělocvičně (děti z 2. třídy)
  • zubní kartáček a zubní pastu
  • pyžamo (mění se každý týden)
  • jedno balení papírových kapesníčků
  • jedno balení dětských vlhčených ubrousků
  • kopie průkazu zdravotní pojišťovny

Všechny věci musí být označeny značkou či jménem dítěte tak, aby nedocházelo k záměnám.


Omlouvání dětí

Pokud je rodičům předem známa krátkodobá nepřítomnost dítěte v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:
nejpozději však do 7,30 hod stávajícího dne, jinak je dítě považováno za přítomné a neomluvené

a) písemně do deníčku na nástěnce v šatně – na následující den/dny
b) osobně ve třídě učitelce
c) telefonicky na čísle +420 577 105 006, SMS zprávou na čísle 775 059 097