Organizace MŠ a denní režim

Prázdniny

Provoz mateřské školy je o prázdninách závislý na počtu přihlášených dětí. Aktuální stav zjišťujeme před každými prázdninami.

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od soboty 18.7. 2020 do neděle 23. 8. 2020.
V těchto dnech mohou rodiče umístit své děti do dětských skupin:
Případně do MŠ Milíčova (do kapacity MŠ).


Denní režim dětí

1. třída Sluníčka (nejmladší věková skupina)
2. třída „Berušky“ (prostřední věková skupina)

6.00 – 7.30 hod
scházení dětí, individuální didakticky cílené činnosti

7.30 –  8.00 hod
hygiena, první část přesnídávky

8.00 – 11.10 hod
individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika, komunikativní kruh, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, druhá část přesnídávky, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,10 – 12,15 hod
hygiena, oběd, čištění zubů

12,15 – 14,00 hod
četba, odpolední odpočinek, individuální klidové činnosti

14,00 – 14,30 hod
hygiena, svačina

14,30 – 16,15 hod
spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí pobyt na školní zahradě

 

3. třída „Srdíčka“ (nejstarší věková skupina)

6,00 – 7,30 hod
scházení dětí, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

7,30 – 8,00 hod
hygiena, první část přesnídávky

8,00 – 11,30 hod
individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika, komunikativní kruh, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, druhá část přesnídávky, příprava na pobyt venk, pobyt venku

11,30 – 12,15 hod
hygiena, oběd, čištění zubů

12,15 – 14,00 hod
četba, odpočinek dětí, individuální klidové činnosti

14,00 – 14,30 hod
hygiena, svačina

14,30 – 16,15 hod
spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí pobyt na školní zahradě


Seznam věcí, které děti potřebují

  • přezůvky (volte takové, se kterými nemají děti problémy při samostatném obouvání, ze zdravotního a bezpečnostního hlediska nedoporučujeme sandály, nazouváky a přezkové přezůvky!)
  • oblečení na pobyt venku (tepláky, boty, další podle počasí)
  • náhradní oblečení pro případnou výměnu při ušpinění (tepláky či punčochy, tričko, ponožky, spodní prádlo)
  • sportovní obuv (cvičky) na cvičení v tělocvičně (děti z 2. třídy)
  • zubní kartáček a zubní pastu
  • pyžamo (mění se každý týden)
  • jedno balení papírových kapesníčků
  • jedno balení dětských vlhčených ubrousků
  • kopie průkazu zdravotní pojišťovny

Všechny věci musí být označeny značkou či jménem dítěte tak, aby nedocházelo k záměnám.


Omlouvání dětí

Pokud je rodičům předem známa krátkodobá nepřítomnost dítěte v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:
nejpozději však do 7,30 hod stávajícího dne, jinak je dítě považováno za přítomné a neomluvené

a) písemně do deníčku na nástěnce v šatně – na následující den/dny
b) osobně ve třídě učitelce
c) telefonicky na čísle +420 577 105 006, SMS zprávou na čísle 775 059 097