Předškoláci na návštěvě u prvňáčků

Koncem školního roku se uskutečnila již tradiční návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě.

Děti z mateřské školy si vyzkoušely výuku společně s dětmi z 1. třídy. Budoucí prvňáčci se aktivně a s nadšením zapojovali do rozmanitých úkolů, samostatně zvládli i úkol z pracovního listu. Prvňáčci dětem ukázali své čtenářské a matematické dovednosti. Společně jsme si zahráli hry a procvičili si některá písmenka a číslice. Aby sezení nebylo moc, venku jsme si užili bublifukový rej. Příjemně prožité dopoledne jsme zakončili společným obědem ve školní jídelně. Děti se do první třídy těší, tak snad jim ta radost vydrží až do začátku nového školního roku.

Chválím předškoláky i prvňáky za snahu a hezkou spolupráci.

Marta Miklová