Projekty MŠ

eco tereza

Celé Česko čte dětem

celeceskoctedetem

Projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a budování vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Noc s Andersenem

NSA-logo_300

Akce na podporu dětského čtenářství.

Zdravý úsměv

Preventivní program pro zlepšení stavu chrupu dětí.

Sběr papíru a hliníku

sberpapiru

Sběr víček z PET lahví

vicka

Recyklohraní

sběr baterií, drobného elektrozařízení, plnění úkolů s ekologickou tématikou.