Školní vzdělávací program MŠ – Objevujeme svět

Hlavní cíle předškolního vzdělávání podle RVP:

  1. Rozvíjení dítěte a jeho schopností učení
  2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. Získání schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese motivační název „Objevujeme svět“.

Promýšlíme proto naši činnost tak, aby děti mohly skutečně poznávat, objevovat a orientovat se v současném světě a ve společnosti, také v mezilidských vztazích.

Snažíme se poskytovat dětem podnětné tvořivé prostředí. Vedeme děti tak, aby se jejich osobnost rozvíjela všestranně a harmonicky.

Chceme umožňovat dítěti být aktivní, respektujeme jeho požadavky, zájmy a zkušenosti. Neopomíjíme prožitky dětí a vnímáme jejich individuální předpoklady, nezatěžujeme je přemírou roztříštěných a zbytečných informací. Měly by vzhledem ke svým možnostem a schopnostem zvládnout dobře svůj jazyk, rozvíjet své poznání, myšlenkové operace, představivost a fantazii, city a vůli.

Nezbytnou součástí práce učitelky je tvořivá improvizace – pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci.

Rovněž přihlížíme k potřebám nadaných dětí, dle možností individualizujeme a integrujeme děti s postižením a promýšlíme výchovně vzdělávací proces tak, aby byly vytvořeny podmínky k rozvoji jejich osobnosti. Vycházíme z charakteristik tříd, které jsou součástí TVP, vypracováváme v každé třídě vzdělávací program v závislosti na skladbě dětí ve třídách.

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout celý dokument Objevujeme svět (PDF, 90 stran):