Logopedický kroužek ve školním roce 2018/2019

Na začátku školního roku proběhla v naší mateřské škole logopedická depistáž, kterou prováděla Mgr. Lucie Hradilová – speciální pedagog – logoped. Následně byl od začátku října v naší MŠ zahájen kroužek individuální i skupinové logopedie, který probíhá každé pondělí pro vybrané děti. Obsahem kroužku logopedie jsou: sluchové hry dechová cvičení (nádech, výdech, usměrňování výdechového proudu) gymnastika…

Číst dál →

Při jakých potížích vyhledat logopeda

Věk: 2 roky: nevydává ani hlásku, nerozumí slovním pokynům, nereaguje na podněty, nenapodobuje či mluví málo 3 roky: netvoří ani dvouslovná spojení, neptá se, nezajímá se, neskloňuje, přehazuje slabiky, výrazně komolí jednoduchá slova, má porušenou artikulaci jednoduchých hlásek (P, B, M, V, F, T, D, N, H, Ch) 4 roky: má nezralou větnou stavbu s…

Číst dál →