2. třída MŠ – Berušky

Milé děti, milí rodiče, vítejte na stránce naší třídy :)

Bc. Jana Hrubá
hruba@zstecovice.cz

Vendula Smetková                                                                         smetkova@zstecovice.cz

                                                          

Charakteristika třídy:

Třídu Berušek navštěvují děti ve věku od 3 do 5 let. Prostřednictvím výchovně vzdělávacího procesu je rozvíjena jemná i hrubá motorika, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, paměť, pozornost a v neposlední řadě komunikační schopnosti dětí. Vzdělávací aktivity jsou realizovány jak formou hry, která je pro děti nejpřirozenější, tak řízenou činností na koberci nebo u stolečku. Je také kladen důraz na zvýšení míry samostatnosti při sebeobslužných činnostech.

Součástí vzdělávání je široká nabídka aktivit, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces, jako jsou např. výlety, exkurze, divadelní představení, plavání a saunování, preventivní program „Zdravý úsměv“, účast na veřejných vystoupeních a soutěžích apod.

Děti mají možnost využít nabídky kroužků organizovaných mateřskou školou.

Prosba

Vážení rodiče, rádi bychom se na vás obrátili s prosbou o předcházení nepříjemným situacím. Chtěli bychom vás informovat, že v žádném případě nebude do MŠ přijato dítě, které bude vykazovat příznaky zvýšené teploty, nevolnosti nebo bude mít zelenou rýmu. Chceme chránit vaše děti i kolektiv pedagogů, kteří se o vaše děti starají. Chápeme, že péče o nemocné dítě je psychicky i časově náročná, ale jedná se o příznaky virových onemocnění, které jsou přenositelné v dětském kolektivu a pokud není dítě řádně doléčeno, má tendence se vracet. Děkujeme za pochopení.

Zdravé mlsání

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že chceme podporovat u dětí návyky správného stravování, nabízíme vám následující možnost. Děti při oslavě svých narozenin přinášejí do MŠ něco sladkého „na zoubek“. Mohou však přinést např. sušené ovoce, různé druhy krekrů apod. podle vašeho uvážení a nápadů. V případě sladkostí dětem necháme k oslavě jeden bonbonek a zbytek dáváme dětem do skříňky. Zde je možnost, ať si každá maminka reguluje míru sladkostí dle svého uvážení. Z hygienických důvodů je pro nás ovšem nepřípustné dětem krájet dorty, či jim podávat jakékoliv domácí dobroty. Dorty a jiné doma vyrobené zákusky (ani z cukrárny) prosím do školky dětem nenoste – posíláme je vždy zpět domů. Děkujeme za pochopení.

Žádost

Žádáme rodiče o každodenní kontrolu vlasů dětí. Předcházejme společně výskytu vší v naší MŠ. Děkujeme.

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy?

Podrobnosti najdete na stránce „Poprvé do školky?“

Třídní fond

Vybíráme 400 Kč do třídního fondu na kulturní akce a představení.

Informační leták

Všechny informace o tom, co budou děti v MŠ potřebovat i další potřebné informace naleznete v Dokumentech MŠ v Informačním letáku.

Novinky

Další novinky...

Jak to u nás vypadá?