Preventivní program

IMG_20231006_084129

V pátek 6.10. se žáci 3. třídy zúčastnili preventivního programu „Naše třída“ pod vedením Mgr. Plačka. Program byl založen vztahy ve třídě, třídní klima a uvědomění si postavení ve třídním kolektivu. Věříme, že žáci navážou na tenhle program v dalších společných dnech ve škole.