Projekty ZŠ

Rodilí mluvčí do škol

Více o projektu naleznete zde.

Přírodní učebna

Více informací o projektu se dočtete

Škola v Evropě-Evropa ve škole

Projekt EU – Peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU – Peníze školám.

Ovoce do škol

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol, který finančně podporuje Evropská unie.

Tvořivá škola

Projekt pomoci občanskému sdružení Život dětem

Naše škola se finančně zapojila do veřejné sbírky občanského sdružení Život dětem.

Sběr papíru

Projekt recyklohraní

sběr baterií, drobného elektrozařízení, plnění úkolů s recyklační a ekologickou tematikou

Klub čtenářů

Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Fragment, Mladá fronta – podpora čtenářské gramotnosti

Sběr víček z pet lahví

Dle možností podporujeme Občanská sdružení, která pomáhají dětem (např. Život dětem)

OP VVV

Naše škola se účastní programu OP VVV. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Co je cílem OP VVV
Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky  směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
Na co se OP VVV zaměřuje?
  • OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.
  • OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
  • OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

 – příloha