Výchovné poradenství

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb prováděných samotnou školou.