NPO – doučování žáků

Předchozí školní rok byl pro většinu dětí významně poznamenán pandemií coronaviru – covid-19. V tomto letošním sice školy zavřené nejsou, ale někteří žáci jsou posíláni do karantén, jiní zase těžko dohánějí látku, kterou s nimi učitelé nemohli dostatečně probrat. Cílem je podpora a adaptace žáků do běžné prezenční výuky.

Nejedná se o dlouhé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Ministerstvo školství proto na počátku současného školního roku přišlo s plánem na doučování žáků. Ten bude pokračovat i v roce 2022 a financován bude prostředky fondu Evropské unie „Nástroje pro oživení a odolnost EU“ – Next Generation EU.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6LUA70j4Xo

obr loga.png