Vyhlášení ředitelského volna

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, po pečlivém uvážení vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, z provozních důvodů dne 29. září 2023 ředitelské volno. Volný den se bude týkat školní výuky v ZŠ a provozu školní družiny.

V tento den bude všem žákům základní školy automaticky odhlášen oběd.

Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marta Miklová, dočasná ředitelka školy

V Tečovicích dne 10. 9. 2023