Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady:

Mgr. Marta Miklová – zástupce pedagogického sboru
Monika Hanáčková – zástupce rodičů
František Zívalík – zástupce obce Tečovice

Výsledky voleb do školské rady – zákonní zástupci


Zápisy z jednání Školské rady

     dne 7. 2. 2013

  dne 16. 4. 2013

  dne 1. 10. 2013

  dne 20. 5. 2014

dne 1. 10. 2014

  dne 18. 8. 2015

  dne 25. 11. 2015

dne 5. 4. 2016

  dne 8. 9. 2016

  dne 20. 12. 2016

  dne 10. 1. 2017

dne 23. 5. 2017

dne 5. 10. 2017

Zápis z jednání č. 22 dne 9. 10. 2018

 dne 9. 9. 2019


Další dokumenty ke stažení

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce ke stažení:

Výsledky voleb do školské rady ke stažení: