Uklidili jsme Česko společně!

Naše škola se opět zapojila do celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která sdružuje všechny, kterým záleží na přírodě a jejich okolí. Celou akci podpořila obec Tečovice.

Letošního úklidu Tečovic a jeho okolí se, v sobotu 6. dubna 2024, zúčastnil velký počet dobrovolníků z řad žáků základní školy, dětí z mateřské školy, rodičů a  pedagogů. Těšilo nás, že většina rodin pojala úklid jako výchovný prostředek pro své děti. To rozhodně není málo…

Svoz sebraného odpadu a jeho následné dotřídění zajišťovala obec Tečovice. Úklidovou akci jsme zakončili posezením u ohně a opékáním špekáčků.

Akce se nesla v příjemném a přátelském duchu, aprílové počasí vynechalo déšť, a tak můžeme sobotní dopoledne označit za povedené. Každý pak odcházel domů s pocitem, že udělal dobrý skutek, a s přáním, aby žádným lidem nebyla příroda lhostejná a vědomě ji neznečišťovali.

Základní škola děkuje všem zúčastněným i obci za spolupráci a váží si velkého zájmu o tuto akci.

Zvláštní poděkování a pochvala patří bývalým žákyním naší školy, které se samy přihlásily s ochotou pomoci při organizaci akce a samotném úklidu. 

Za organizátorský tým Marta Miklová