Třídní schůzky!

tr.schuzky

Dne 12.9.2023 v 16:00 se konají společné třídní schůzky v „zelené“ třídě (1. ročník). Po krátkém zahájení budou následovat třídní schůzky s třídním učitelem v kmenové učebně. 

Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Marta Miklová

Níže přikládáme ještě jednu pozvánku.

V úterý, 12. 9. 2023, v době od 15,30 do 15,55 hodin (před třídními schůzkami jednotlivých tříd) mají všichni rodiče žáků ZŠ a MŠ Tečovice možnost osobně přijít představit své nápady a podněty, které by dle jejich názoru měla projednat Školská rada. Setkání se uskuteční ve školní družině v mezipatře. 

Těší se na Vás 

Mgr. Eva Váňová, zástupkyně rodičů ve školské radě