Aktuálně ze třídy

images (1)

Milí rodiče,

zítra jedeme naposledy v tomto školním roce do zlínské knihovny na vzdělávací program Tatínek hrdina. Děti čeká slavnostní akce, paní knihovnice bude všechny prvňáčky pasovat na čtenáře. Děti ať nezapomenou čtenářský průkaz k výměně knih a četbě na prázdniny.

V úterý se budeme učit a sportovat venku na Bivoji, opečeme si špekáčky. Kdo z dětí nebude chtít opékat, vezme si svačinu.

Středa (místo pondělí bude výuka angličtiny), čtvrtek a pátek výuka dle rozvrhu. Ve škole trénujeme plynulé čtení, bezchybný přepis, opis. Dokončíme v pracovních sešitech vybraná cvičení, dokončíme písanku. Domácí úkoly již zadávat nebudeme. Stále doma procvičujeme čtení a psaní. Budeme opakovat a budeme také hodnotit 1. třídu.  Ve středu Vám pošlu k nahlédnutí písemné prověřovací testy se sebehodnocením, dokončím diagnostiku čtení. V pátek na pedagogické radě uzavíráme klasifikaci za 2. pololetí.

Ve čtvrtek 20. 6. se rozloučíme s našimi kamarády z 5. třídy, kteří nám byli průvodci celou první třídou. Na rozloučení budou prvňáci vyprovázet páťáky k slavnostnímu vyřazení. Chystáme malé překvapení. Akce začíná v 16:00 hodin za hasičskou zbrojnicí. Děkujeme, že svému dítěti umožníte tuto slavnost s námi prožít.

Činnost kroužků byla ukončena ke dni 14. 6. 2024.

24. 6. – 28. 6. třídnické práce

Přeji všem krásné slunečné dny.

Marta Miklová

Týdenní plán od 17. 6. – 21. 6. 2024