Domácí procvičování – učivo

3. 12. – 8. 12.

ČESKÝ JAZYK
Písmena T + AU, D + slabiky, slova.

Čteme písmena T, D. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 48 řádky 1 – 5, 11 – 14. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Grafomotorický výcvik.
Opakujeme psaní číslic 0 – 8. Píšeme hůlkové T, D.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

Počítáme schody. Řešíme trojúhelníky. Rozdělujeme.
Krokujeme na číselné ose. Sčítáme a odčítáme 1, 2, 3 do 10.
Procvičuj sčítání a odčítání:
Sčítání a odčítání do 8 – cvičení 1 (skolasnadhledem.cz)
Procvič si piškvorky:
Piškvorky | Vzdělávací hry pro děti | Divadlo hraček (toytheater.com)

PRVOUKA
Rodina, osoby v rodině, povolání. Mikuláš. Mikulášská tradice.
Rozlišujeme blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků. Umíme pojmenovat povolání rodičů a víme, co v práci dělají. Známe příběh sv. Mikuláše, povídáme se o tradicích.
Legenda o svatém Mikulášovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Mikuláše – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Adventní kalendář 2023 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

ÚKOLY na každý den (stačí 15 minut):

 • Procvičujeme probraná písmena, slabiky, čteme slova. 
 • Procvičujeme počítání.
 • Stále mluvíme MARŤANSKY. Rozkládáme slova na hlásky (Rodič: „Ukaž N O S.“. Podej mi T A L Í Ř.“ Děti plní úkoly).

 

27. 11. – 1. 12.

ČESKÝ JAZYK
Písmena P, J + slabiky, slova.
Čteme písmena P, J.  Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 39 řádky 1 – 15. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Procvičuj:
Hlásky a písmena A, E, I, O, U, Y (skolakov.eu)
Grafomotorický výcvik.
Opakujeme psaní číslic 0 – 8. Píšeme hůlkové P, J.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

MATEMATIKA
Počítáme do 9 a 10, rozdělujeme. Počítáme schody.
Používáme různé způsoby zápisu rozdělování. Krokujeme na číselné ose.
Procvičuj:
Hledám stejnou stavbu (skolasnadhledem.cz)
Stavím z krychlí (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Osoby v rodině, povolání.
Rozlišujeme blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků. Umíme pojmenovat povolání rodičů a víme, co v práci dělají.
ADVENT.  Adventní činnosti, předvánoční tradice.
Advent – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

20. 11. – 24. 11.

ČESKÝ JAZYK
Písmena  UÚŮ, P + slabiky, slova.
Čteme písmeno U, Ú, Ů, P. Procvičujeme probraná písmena S, O, A, M, E, L, I, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 31 řádky 1 – 15, strana 39 řádky 1 – 5. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Procvičuj:
Hlásky a písmena A, E, I, O, U, Y (skolakov.eu)
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 8, hůlkové U, P.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

MATEMATIKA
Krokujeme dozadu. Opakujeme.
Krokováním modelujeme operaci odčítání. Procvičujeme sčítání a porovnávání.
Procvičuj:
Krokuji a řeším (skolasnadhledem.cz)
Počítám a krokuji (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Režim dne.
Rozlišujeme děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Správně používáme slova včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer… .
Části dne (skolasnadhledem.cz)
Minulost, přítomnost, budoucnost (skolasnadhledem.cz)

 

13. 11. – 17. 11.

ČESKÝ JAZYK
PÍSMENO I + slabiky, slova.
Čteme písmeno I. Procvičujeme probraná písmena S, O, A, M, E, L, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 31 řádky 1 – 12. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 8, hůlkové I.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům
S dětmi už čteme a píšeme jednoduché slabiky a slova. Můžete i doma procvičovat úlohy typu: Napiš první slabiku slova SALÁM. Děti řeknou slovo salám po slabikách, vytleskají a zapíšou na tabulku nebo na papír velkými písmeny SA. Kdo zvládne, řekne pak ještě po písmenkách S-A-L-Á-M, může slovo dopsat, zaznačit slabičnou stavbu + obloučkování.

Procvičuj:
Domino, Slovní kopaná (skolasnadhledem.cz)

MATEMATIKA
Stavíme z krychlí. Krokujeme dozadu.
Opakujeme porovnávání a počty do 8.
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Přičítáme a odčítáme 1 a 2.
Procvičuj:
Porovnávání počtu objektů do 5 (skolasnadhledem.cz)
Počítám obrázky (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
LES, ZVÍŘECÍ RODINKY.
Sv. Martin. Osobnostně sociální rozvoj.
Mapujeme své silné stránky. Kdo jsem? V čem jsem nejlepší, co mi nejde, jak to překonám…
Zopakuj si:
Stromy (skolasnadhledem.cz)

Státní svátek 17. listopadu
Státní svátek 17. listopadu – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

6. 11. – 10. 11.

ČESKÝ JAZYK
Písmeno  E , L + slabiky, slova.
Čteme písmeno E, L. Procvičujeme probraná písmena S, O, A, M, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 31 řádky 1-7. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 7, hůlkové E, L.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

Vyzkoušej si tvoření slov:
Skládání slov (skolakov.eu)
Najdeš chybějící písmenko?
Ztracené písmeno (skolakov.eu)

Dlouhodobý DÚ
Procvičujeme probraná písmena, slabiky, slova.
Čtení slov:
– slova zkoušíme nejdříve sluchově – marťansky, dále slova skládáme z písmen, dítě je opisuje…
Dítě si může vybrat, který způsob čtení mu více vyhovuje:
splývání: dítě písmena postupně načítá SSSÁÁÁMM
slabikování: při čtení využívejte obloučkování tužkou
Při čtení si musí děti důsledně ukazovat prstem, kde zrovna čtou. Děti, které si ukazují, jsou při čtení jistější a soustředěnější.
Každý den číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA
Počítáme do 8. Krokujeme společně. Používáme znaky =, větší než, menší než…
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Přičítáme a odčítáme 1 a 2.
Procvičuj:
Zvířátka krokují (skolasnadhledem.cz)
Menší, větší, rovná se do 8 (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Bezpečnost. Les.
Umíme bezpečně zacházet s elektrickými spotřebiči.  Povídáme si o chování o ochraně lesa a živočiších žijících v lese.
Les (skolasnadhledem.cz)
Chování v přírodě (skolasnadhledem.cz)

Víš, jaký živočich je nazýván KRÁLEM NOCI?
Výr velký – YouTube

 

30. 10. – 3. 11.

ČESKÝ JAZYK
Písmeno M, E + slabiky.
Čteme písmeno M.
Procvičujeme probraná písmena S, O, A a slabiky.
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 6, hůlkové M, E.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

MATEMATIKA
Počítáme do 7. Používáme znaky =, větší než, menší než..
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Procvičuj:
Hledám stejnou stavbu (skolasnadhledem.cz)
Je to tak (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Rodina. Bezpečnost.
Povídáme si o rodině, o pomoci doma o bezpečnosti chování doma.
Umíme pojmenovat členy rodiny.
Zopakuj si, co jsme se ve škole naučili:
Můj domov (skolasnadhledem.cz)
Moje rodina:
Život v rodině (skolasnadhledem.cz)

Dlouhodobý DÚ:
Procvičujeme probraná písmena a slabiky. Prosím, ujišťujte se pravidelně, zda se dětem čtení písmen daří, případně doma docvičte.  Mluvíme MARŤANSKY. Rozkládáme slova na hlásky. (Ukaž N O S. Podej mi T A L Í Ř… Děti plní úkoly).

 

23. 10. – 27. 10.

ČESKÝ JAZYK
Čteme písmeno A.

Procvičujeme probraná písmena S, O, Ó a slabiky SO, SÓ.
Jak procvičovat čtení
Procvičování písmen:
– probraná písmena (zatím pouze velká tiskací) děti mohou hledat, ukazovat v časopisech, knihách, na výrobcích….
– písmena mohou psát na papír, do písku, modelovat, skládat jejich tvar z hraček, přírodnin…
Procvičování slabik:
neučte děti číst z izolovaných písmen (S + O = SO)
– používáme “ SPLÝVAVÝ POSTUP“. Dítě vyslovuje SSS O – až spojí SO. Splývání lze evokovat obloučkem psaným současně se čtením pod slabikou. Tečka u slabiky (v obloučku) znamená, že SO je slabika krátká.
– dítě píše slabiky nejlépe z konkrétních slov (Napiš první dvě písmena ve slově SOVA…)
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 4, 5, slabiku SO, velké tiskací A
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Opakuj si psaní číslic: Číslice – Písanka.cz (pisanka.cz)
Videa k uvolňovacím cvikům: VIDEA K ČÁRYMÁRY – Nakladatelství Hanami
Je nutné u dětí uvolňovat ruku v zápěstí, rameni. Zkoušet grafomotorické cviky i doma na větší papíry.

MATEMATIKA
Používáme znak =.
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Trénujeme zápis příkladu.
Procvičujeme probrané učivo.
Procvičuj: Domino (skolasnadhledem.cz)
Dávejte dětem jednoduché pokyny. Trénujte pojmy – vpravo, vlevo, nahoře, dole, vepředu, vzadu, nad, pod, před, za… Trénujte pojmy sloupec, řádek.

PRVOUKA
Nemoci, angína, prevence.
Povídáme si o nemocech, co je způsobuje a jak jim můžeme předcházet.
Víme, jaký je rozdíl mezi nemocí a zraněním.
Opakujeme třídění dřevin na stromy – keře, stromy listnaté a jehličnaté.
Proč existují stromy? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
S Moudronosem za stromy – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

16. 10. – 20. 10.

ČESKÝ JAZYK
Zapisujeme slabičnou stavbu slova (. /).
Trénujeme MARŤANŠTINU (hlásková analýza).
Trénujeme náslovnou hlásku, rozlišujeme řádek/sloupec.
Tvoříme věty, počítáme slova ve větách.
Grafomotorický výcvik. Píšeme číslici 2,3, velké tiskací O, S.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní.
Videa k uvolňovacím cvikům: VIDEA K ČÁRYMÁRY – Nakladatelství Hanami

MATEMATIKA
Sbíráme poznatky s osovou souměrností.
Řešíme krokování podle šipkového záznamu.
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Počítáme do 6. Stavíme stavby.
Stavím z krychlí (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Třídíme a poznáváme základní stromy.
Listnaté stromy – učíme se poznat listnaté stromy v lese – YouTube
Jehličnaté stromy – učíme se poznat jehličnaté stromy v lese – YouTube

 

9. 10. – 13. 10.

ČESKÝ JAZYK
Domácí trénink sluchu (sluchová percepce je nezbytným předpokladem k tomu, aby se děti naučily číst a psát)
Denně si s dětmi hrajte některou z her, můžete činnosti i kombinovat. Dětem pomáhá, když pracují pravidelně (denně 5 – 10 minut). Každé z vašich dětí je jiné a vy jste ti, kteří je znají nejlépe.
MOŽNOSTI
HRA NA ROBOTY – vy dělejte robota – říkejte slovo rozložené – dítě slovo „překládá“ N-O-S. Pokud neví ihned, pomáhejte nápovědami – N-O-S – mám to v obličeji,… , pozor na slova typu NIT – hláskujte Ň-I-T
HRA NA ROBOTY  – robota dělá dítě a vy hádáte
Dítě říká, které písmenko je na začátku slova, na konci slova, uprostřed– mohou to být i hádanky – Začíná to na L a rostou tam stromy. Co je to?
Dítě zapisuje slova tak, jak umí– N, NS, NOS
Online řešení úloh: Obrázková slova (gramar.in)

Procvičuj – řádek/sloupec.
ŘÁDEK – SLOUPEC (websnadno.cz)
Procvičuj určování první hlásky ve slově.
Určujeme první hlásku ve slově (skolakov.eu)

MATEMATIKA
Stavby – klikni na odkaz a můžeš určit počet kostek.
Odpověz na otázky (skolasnadhledem.cz)
G
eometrické tvary – rozhodni, zda se jedná o pravdivé, nebo nepravdivé tvrzení.
Draci (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Procvičuj.
ZVÍŘATA NA PODZIM (websnadno.cz)

 

2. 10. – 6. 10.

ČESKÝ JAZYK
Online procvičování
Orientace na ploše (skolasnadhledem.cz)
Co do řady nepatří? (skolasnadhledem.cz)
Videa k uvolňovacím cvikům: VIDEA K ČÁRYMÁRY – Nakladatelství Hanami

MATEMATIKA
Online procvičování
Přiřadím (skolasnadhledem.cz)
Klikni na odkaz a můžeš poskládat správně číselnou řadu.
POSKLÁDEJ ČÍSELNOU ŘADU OD ČÍSLA NEJMENŠÍHO (websnadno.cz)

PRVOUKA
Co patří do lesa, a co ne?
Les (skolasnadhledem.cz)
Dopravní situace
Situace na silnici (skolasnadhledem.cz)

 

25. 9. – 29. 9.

HÁDANKA:
Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les?

ČESKÝ JAZYK
Krátká a dlouhá slabika – procvič si délku slabik, klikni na odkaz.
Délka slabiky (skolakov.eu)
První hláska ve slově – trénuj náslovnou hlásku, klikni na odkaz.
Určujeme první hlásku ve slově (skolakov.eu)
Videa k uvolňovacím cvikům: VIDEA K ČÁRYMÁRY – Nakladatelství Hanami

MATEMATIKA
Cesty – klikni na odkaz a procvičuj.
Hledám cestu (skolasnadhledem.cz)
Zahraj si pexeso – klikni na odkaz.
Najdu stejně očima (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
STÁTNÍ SVÁTEK – SV. VÁCLAV  – podívej se na video:
Chaloupka na vršku – 19 Jak to bylo na svatého Václava – YouTube

NAŠE HISTORIE: Svatý Václav, český kníže a světec, hlavní patron české zeměZa krásnější Vimperk | Za krásnější Vimperk

 

18. 9. – 22. 9. 2023

Můžeš se podívat na video o střídání dne a noci.
Paxi – Střídání dne a noci a ročních období – YouTube

Zazpívej si:
Adámku náš – YouTube

Náměty na přípravu doma

Máte-li doma natěšeného školáka, který si chce procvičovat školu i nad rámec domácích úkolů, nebo cítíte-li, že vaše dítě potřebuje trochu extra procvičování navíc, zde najdete tipy na činnosti, které můžete dělat doma. Seznam činností budu postupně rozšiřovat, jak se v učení ve škole budeme posouvat.

Matematika

 • Počítejte předměty, prsty, tečky na kostce,… Ujistěte se, že pohyb ruky dítěte je v souladu s jeho hlasitým počítáním, tzn. že pokud před něj postavíte pět víček, dítě napočítá do pěti a ukáže na pět víček. Později můžete počítat počet tlesknutí, dupnutí, počet dřepů,…
 • Zatím dítěti nepředstavujte čísla, pokud je již samo nezná. Pokud se na nějaké číslo zeptá, můžete využít jeho zájmu a prozradit mu, co znamená. Stejně tak zatím s dětmi určitě neprocvičujte příklady na sčítání a odčítání, pokud vyloženě samo neprojeví zájem o tuto činnost.
 • Zajímejte se, co dítě v matematice dělalo, co a jak v pracovní učebnici vyřešilo. Ptejte se dítěte, jak „se to dělá“. V žádném případě dítěti neraďte, nedoporučujte postup, jak byste to řešili vy. Nechceme dětem předat hotový poznatek, který časem zapomene, ale nechat ho objevovat, přicházet na princip, rozumět a chápat.

Český jazyk

Sluchová analýza

Činnosti s dětmi zařazujte postupně tak, jak jsou zde seřazeny. Další činnosti zkoušejte teprve, až se mu předchozí aktivity dobře daří. Např. dokud se dítěti nedaří bezpečně určit první písmeno ve slově (bod č. 1), nezkoušejte zatím určovat poslední písmeno slova (bod č. 2).

 1. určování prvního písmene ve slově: Jaké je první písmenko ve slově PES?
  1. Můžete hrát hry typu „Najdi něco, co začíná na písmenko L.“
 2. určování posledního písmene ve slově: Jaké je poslední písmenko ve slově PES? STROM? MÍČ? (Zpočátku je jednodušší, když poslední písmeno slova je souhláska.)
  1. Můžete si zahrát hru slovní fotbal.
 3. rozlišování, která písmena se (ne)nachází v daném slově: Slyšíš ve slově PES písmeno A? Je ve slově PES písmeno E? Je ve slově STROM písmeno R? Je tam písmeno I? (Zpočátku je jednodušší začínat od kratších slov.)
  1. Těžší varianta: Dejte dítěti na výběr z několika slov (např. formou obrázků) a dítě má za úkol určit pouze ta slova (ukázat obrázky), která obsahují zadané písmenko. Např. „Ve kterých slovech slyšíš písmeno K? LŽIČKA, KNIHA, DOPIS?“
  2. Dále můžete určovat, zda se zadané písmenko nachází na začátku slova, na konci slova, nebo uvnitř slova. Např. písmeno K se ve slově KNIHA nachází na začátku a ve slově LŽIČKA se nachází uvnitř slova.

Říkejte si s dětmi dětské říkanky, básničky, písničky. Tleskejte do jejich rytmu. Procvičujete tím sluchovou paměť, slovní zásobu, rytmické cítění atd. Vše se dětem bude hodit napříč předměty.

 

Týdenní školní práce 11. 9. – 15. 9.

S Pepou do školy strana 6 – 12
Čárymáry s Pepou list 4 – 10
Matematika strana 10 – 13

Počet a množství – klikni na odkaz a procvičuj:
Počet, množství (skolakov.eu)

Za dobrou práci si pusť písničku:
POD NAŠIM OKÝNKEM – YouTube