Domácí procvičování – učivo

24. 6. – 28. 6. 

Třídnické práce, třídění materiálu, úklid třídy
Třídění a rozdání výkresů
Pobyt venku, pěší turistika, hrajeme hry
Návštěva hradu v Malenovicích + komentovaná prohlídka
Návštěva předškoláků, společné aktivity + oběd
Návštěva páťáků + rozloučení
Vysvědčení a HURÁ PRÁZDNINY!

 

17. 6. – 21. 6.

ČESKÝ JAZYK
Bě, pě, vě. Jméno = velké písmeno.
Procvičujeme čtení. Čteme jednoduchá slova, věty.
Čteme s porozuměním.
DÚ trénuj čtení textů (vlastní kniha, texty v Pepovi…).
Píšeme psací H, K. Opakujeme.
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.

MATEMATIKA
Opakujeme.
Evidujeme oblasti, s kterými máme potíže. Diskutujeme nad možnostmi zlepšení.
DÚ – Trénujte pamětně + – do 20. 

PRVOUKA
Les, stromy, nebezpečí, lesní živočichové.
Seznamujeme se s ekosystémem les (stromy, keře, znaky stromů, kmen koruna, větev…),
zajímáme se o lesní živočichy.

 

10. 6. – 14. 6.

ČESKÝ JAZYK
Di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Jméno = velké písmeno.
Čteme jednoduchá slova, věty.
Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 83
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem 80/1, 84/3, 85/1)
Píšeme psací Z, Ž, R, Ř
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Zvířata ze zoo (skolasnadhledem.cz)

MATEMATIKA
Měříme. Půlíme vzdálenost i čas. Určujeme pořadí.
Hledáme vhodné měřidlo k měření výšky. Učíme se hledat důmyslnější způsoby
řešení úloh o neposedech. Seznamujeme se s pravidly nového prostředí Výstaviště.
DÚ – Trénujte pamětně + – do 20
Mince (skolasnadhledem.cz)
Sčítání a odčítání do 20 (skolakov.eu)

PRVOUKA
Živočichové v ZOO. Dravci. Léto. Opakování ročních období.
Poznáváme některé živočichy žijící v ZOO. Všímáme si jejich nápadných znaků.
Rozumíme pojmům roční období, jaro, léto, podzim, zima.
Pozorujeme změny v přírodě v létě, kvetoucí byliny, dozrávající plodiny.
Hádanky ze zoo (skolasnadhledem.cz)
Zvuky zvířat ze zoo (skolasnadhledem.cz)

 

3. 6. – 7. 6.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Výuka s volnějším režimem v příjemném prostředí Bílých Karpat.
Učebnicí nám bude svět kolem nás.

 

27. 5. – 31. 5.

ČESKÝ JAZYK
Bě, pě, vě. Jméno = velké písmeno.
Čteme jednoduchá slova, věty.
Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 59, 69
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem 78/1)
Píšeme psací bě, Bě, pě, Pě, vě, Vě, mě, Mě.
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Doplň správnou slabiku (skolasnadhledem.cz)
Gramar.in

MATEMATIKA
Řadíme písmena i obrázky. Měříme.
Uspořádáváme objekty do logických celků. Hledáme vhodné měřidlo k měření výšky.
Učíme se hledat důmyslnější způsoby řešení úloh o neposedech.
Pokryji podlahu 1 (skolasnadhledem.cz)
Matika.in

PRVOUKA
Kalendář. Měsíce. Den dětí.
Plánujeme, pracujeme s plánkem.
Učíme se orientovat v kalendáři. Učíme se orientovat na plánku obce. V plánku vyznačíme jednoduchou cestu.
Vpravo, vlevo, nahoře, dole (skolasnadhledem.cz)

 

20. 5. – 24. 5.

ČESKÝ JAZYK
Bě, pě, vě. Jméno = velké písmeno.
Čteme jednoduchá slova, věty. Čteme s porozuměním.
Procvičujeme správnou techniku čtení. Rozšiřujeme slovní zásobu.
DÚ trénujte čtení slov s. 59, 69
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem 70/1, 71/1)
Píšeme velké psací T, Ť, F. Nácvik napojování psacích písmen.
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Gramar.in

MATEMATIKA
Hledáme více možností. Řadíme písmena a obrázky.
Ověřujeme, zda jsme nalezli všechny možnosti řešení úlohy.
Uspořádáváme objekty do logických celků.
Matika.in

PRVOUKA
Kalendář, dny v týdnu.
Orientujeme se v týdnu, vyjmenujeme dny v týdnu. Učíme se orientovat v kalendáři.
Dny v týdnu 1 (skolasnadhledem.cz)
Dny v týdnu 2 (skolasnadhledem.cz)

20. 5. Světový den včel
Zajímavosti o včele medonosné – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Včely medonosné – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Včela medonosná – včelí stát – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

13. 5. – 17. 5. 

ČESKÝ JAZYK
Bě, pě, vě. Jméno = velké písmeno.
Čteme jednoduchá slova, věty. Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 69
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem 66/1)
Píšeme psací f, S, Š, L.
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Skládání slov (skolakov.eu)
Hádanky 1 (skolasnadhledem.cz)

MATEMATIKA
Počítáme s pavučinami. Orientujeme se v čase. Hledáme více možností.
Zkoumáme vztahy v pavučinách. Získáváme vhled o cyklických úloh o čase.
Ověřujeme, zda jsme nalezli všechny možnosti řešení úlohy.
Doplním neposedy do hadů II (skolasnadhledem.cz)
Hledám myšlené číslo (skolasnadhledem.cz)
Číselná řada 0 – 20 (skolakov.eu)

PRVOUKA
Rodina. Příbuzenské vztahy.
Umíme pojmenovat všechny členy rodiny a rozlišovat příbuzenské vztahy.

 

6. 5. – 10. 5.

ČESKÝ JAZYK
BĚ bě PĚ pě VĚ vě
Čteme jednoduchá slova, věty. Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 59
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem 60/2, 63/1)
Píšeme psací ch, Ch, f
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Doplnění věty 2 (skolasnadhledem.cz)
Znaménko za větou (skolasnadhledem.cz)

MATEMATIKA
Počítáme s pavučinami. Orientujeme se v čase.
Prostřednictví metody pokus omyl nabývám vhled do různých situací.
Své pokusy evidujeme. Seznamujeme se s novým prostředím Pavučin.
Pokryji podlahu 1 (skolasnadhledem.cz)
Pokryji podlahu 2 (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Povolání, čím budu.
Znám význam povolání u členů své rodiny. Vím, co je náplní některých povolání, čím jsou důležitá.
 Jaká povolání mají tví rodiče, příbuzní? Co v práci dělají?
Jarní práce na zahradě (skolasnadhledem.cz)
Poznáš povolání? (skolasnadhledem.cz)

 

29. 4. – 3. 5.

ČESKÝ JAZYK
MĚ mě.
Čteme jednoduchá slova, věty. Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 47, s. 59 řádky 1-6
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s.52/1, 53/1, čtený přednes 55/1)
Píšeme psací E, dě, tě, ně, G
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Zvyky a pověry našich předků, tradice pálení čarodějnic, stavění májí
Chaloupka na vršku – 06 Jak odletěly čarodějnice (youtube.com)
1. 5. SVÁTEK PRÁCE – 1. MÁJ

MATEMATIKA
Přesouváme krychli. Opakujeme hodiny.
Prostřednictví metody pokus omyl nabývám vhled do různých situací. Své pokusy evidujeme.
Hledám stejnou stavbu (skolasnadhledem.cz)
Stavím z krychlí (skolasnadhledem.cz)
Navlékám korálky (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Jaro v sadě a na zahradě.
Pozorujeme jarní přírodu. Všímáme si ovocných stromů a práce na zahradě.
Třídíme listnaté stromy na ovocné a ostatní.
3. 5. DEN SLUNCE
Ovocné stromy (skolasnadhledem.cz)
Poznáváme ovocné dřeviny (skolasnadhledem.cz)

 

22. 4. – 26. 4.

ČESKÝ JAZYK
MĚ mě.
Čteme jednoduchá slova, věty.
Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 47, s. 59 řádky 1 – 4.
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s.48/2, 49/1, 50,51/2)
Píšeme psací P, B, C, Č.
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Procvičuj:
Obrázky, jména, nesmysly (skolasnadhledem.cz)
Doplním písmeno (skolasnadhledem.cz)
Tvoříme věty (skolasnadhledem.cz)

MATEMATIKA
Určujeme pořadí. Pracujeme s hodinami.
Řešíme úlohy, ve kterých číslo určuje pořadí. Porozumíme pojmu čtverec.
Sbíráme zkušenosti s určováním času. Rozumíme pojmu „polovina“.
Procvičuj pamětné počítání a rozklady čísel.
Procvičuj:
Číselná řada 0 – 20 (skolakov.eu)
Zvířátka závodí (skolasnadhledem.cz)
Zobrazení čísel (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Lidské tělo. Den Země.
Mapujeme různé nebezpečné situace při hrách dětí, pojmenujeme základní části lidského těla.
Přemýšlíme, jak chránit naši planetu. Víme, kam který odpad patří.
Procvičuj:
Kam to patří? (skolasnadhledem.cz)
Ochrana přírody (skolasnadhledem.cz)
Hádanky ze zoo (skolasnadhledem.cz)

Proč je naše planeta v ohrožení?
Brďo a ohrožená Země – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

15. 4. – 19. 4.

ČESKÝ JAZYK
Dě dě TĚ tě NĚ ně
Čteme jednoduchá slova, věty.
Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 47
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s.43/1, 45/1)
Píšeme psací J, ď, ť, ň, k.
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Klikni na odkaz a procvičuj:
Dě Tě Ně (skolasnadhledem.cz)
Písmeno ě – slova s dě, tě, ně (skolakov.eu)

MATEMATIKA
Hledáme součet tří čísel. Vracíme se k úlohám.
Porozumíme pojmu součet tří sousedních čísel. Opakujeme.
Průběžně cvičíme počty.
Úlohy s mincemi a hodinami (poznáváme celé hodiny a půl).
Procvičuj pamětné počítání do 10.
Zopakuj si určování hodin:
Kolik je hodin? (skolasnadhledem.cz)
Procvičuj:
Doplním číslo do hadů (skolasnadhledem.cz)
Hadi si hrají (skolasnadhledem.cz)
Online řešení úloh: Sousedé (matika.in)

PRVOUKA
Mláďata na jaře. Lidské tělo. Úrazy.
Třídíme „domácí“ živočichy na hospodářské a mazlíčky.
Učíme se pojmenovávat celé zvířecí rodiny.
TŘIDĚNÍ RODIN – Spojte odpovídající (wordwall.net)
Rodiny hospodářských zvířat – Třídění skupin (wordwall.net)
Mapujeme různé nebezpečné situace při hrách dětí,
pojmenujeme základní části lidského těla.
Popis lidského těla (skolasnadhledem.cz)

 

8. 4. – 12. 4.

ČESKÝ JAZYK
Ď ď   Ť ť   Ň ň
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen. Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 41/2
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s.38/1,
40/1 – vyber si 1 kotě).
Píšeme psací z, ž, U
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.
Klikni na odkaz a procvičuj:
Slova s ď, ť, ň – Třídění skupin (wordwall.net)
Pexeso Ď Ť Ň – Shodné dvojice (wordwall.net)
Čtení s porozuměním (gramar.in)

MATEMATIKA
Počítáme do 20. Hledáme součet tří čísel.
Rozšiřujeme číselný obor do 20.
Zkoumáme, kolik různých staveb postavíme z daného počtu
a barev krychlí. Rozumíme pojmu „součet sousedních čísel“.
Procvičuj pamětné počítání do 10.
Klikni na odkaz a procvičuj:
Součet sousedních čísel (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Kočka. Mláďata na jaře.
Třídíme „domácí“ živočichy na hospodářské a mazlíčky.
Učíme se pojmenovávat celé zvířecí rodiny. Zvířecí rodiny (skolasnadhledem.cz)

Čas. Části dne. Hodiny.
Klikni na odkaz a procvičuj:
Kolik je hodin? (skolasnadhledem.cz)
Klikni na odkaz a procvičuj:
Části dne (skolasnadhledem.cz)

 

2. 4. – 5. 4.

ČESKÝ JAZYK
Rozlišujeme b, d.
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen. Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 30
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s.36/1)
Píšeme psací V, m, M. 
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.

MATEMATIKA
Počítáme do 19. Dny v týdnu. Hned před, hned za. Ciferník. Všímáme si podmínek.
Orientujeme se v součtových trojúhelnících se čtyřmi řádky. Diskutujeme
o významu podmínek u úloh v prostředí Hadů a Součtových trojúhelníků.
Procvičuj pamětné počítání do 10.

PRVOUKA
Čas, části dne, hodiny.
Učíme se poznávat hodiny (celou), porozumět pojmům ráno, dopoledne,
poledne, odpoledne, večer. Mapujeme režim školního dne.

 

25. 3. – 29. 3. 

ČESKÝ JAZYK
Velikonoce
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen. Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 30
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s. 28/1)
Píšeme psací N, v, y.
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Procvičuj psaní probraných písmen.

MATEMATIKA
Počítáme do 19.
Orientujeme se v součtových trojúhelnících se čtyřmi řádky.
DÚ procvičuj pamětné počítání do 10.
Klikni na odkaz a procvičuj:
O x menší /větší (skolasnadhledem.cz)
Procvič si určování hodin:
Kolik je hodin? (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Velikonoce.
Mapujeme svátky jara, seznamujeme se s velikonočním příběhem.
Povídáme si o velikonočních zvycích.
Chaloupka na vršku – 05 Jak se pomlázky ztratily (youtube.com)

28. březen – Den učitelů, Jan Amos Komenský

Sleduj přímý přenos  čapího hnízda v Bohuslavicích.
Živě z čapího komína firmy KARA v Bohuslavicích u Trutnova (youtube.com)

 

18. 3. – 22. 3.

ČESKÝ JAZYK
Rozlišujeme b, d.
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen. Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 23, 30.
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s. 25)
Píšeme psací n, I, N.
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
Klikni na odkaz a procvičuj:
Doplň správné slovo do věty (skolasnadhledem.cz)

MATEMATIKA
Počítáme do 18. Hrajeme na obchod.
Rozlišujeme různé operace v konkrétní úloze o hadech podle směru šipek.
Používáme počítání v reálných situacích. Sbíráme zkušenosti s rozlišováním
mezi počtem mincí a počtem korun.
Klikni na odkaz a procvičuj:
Čísla před a za (skolasnadhledem.cz)
Doplním neposedy do hadů I (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Jaro. Jarní byliny.
Třídíme rostliny na jarní byliny. Učíme se některé byliny z okolí školy
pojmenovat a rozlišujeme jejich základní části (kořen/cibulka, listy, květ).
Pěstujeme řeřichu, pozorujeme její růst.

V pátek oslavíme Světový den VODY. Podívej se na animovanou pohádku o koloběhu vody:
Koloběh vody 1 (youtube.com)

11. 3. – 15. 3.

ČESKÝ JAZYK
Čteme Ř.
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen. Čteme s porozuměním.
DÚ trénujte čtení slov s. 23.
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s.20/1, 21/1).
Píšeme psací ř, p, h. 
Uvolňujeme ruku. Dbáme na správný úchop i správné sezení při psaní.
K procvičení: Gramar.in

MATEMATIKA
Počítáme do 18.
Opakujeme a upevňujeme probrané učivo.
Trénujeme + – do 10 bez pomoci prstů/číselné osy.
Rozlišujeme různé operace v konkrétní úloze o hadech podle směru šipky.
Vrať neposedy zpět do hadů:
Doplním neposedy do hadů I (skolasnadhledem.cz)
K procvičení: Matika.in

PRVOUKA
Jaro. Návrat ptáků.
Pozorujeme změny v přírodě na jaře. Mapujeme znaky jara (počasí, návrat ptáků – vlaštovka, čáp).

 

4. 3. – 8. 3.

ČESKÝ JAZYK
Čteme di, ti, ni.
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen.
DÚ trénujte čtení slov s. 11
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s. 16/1)
Píšeme psací t, g, b.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní.
Sluchové vnímání-hlásky podle obrázku – klikni a procvičuj:
Určujeme první hlásku ve slově (skolakov.eu)
Čtení s porozuměním – klikni na odkaz a procvičuj:
Vyber správné slovo (skolakov.eu)

MATEMATIKA
Počítáme do 17.
Porozumíme součtu sousedních políček.
Řešíme hady s více operacemi.
Opakujeme a upevňujeme probrané učivo.
Trénujeme + – do 10 bez pomoci prstů/číselné osy.
Kdo kde stojí – klikni na odkaz a procvičuj:
Kde stojí? (skolasnadhledem.cz)
Číselná řada do 20 – klikni a procvičuj:
Počítáme do 20 (skolakov.eu)

PRVOUKA
Živočichové v zimě, péče o ně.
Učíme se, jak pečovat o živočichy v zimě. Porozumíme pojmu ptáci, popíšeme části těla ptáků a mapujeme jejich dovednosti. Naučíme se rozeznat havrana od vrány.

 

26. 2. – 1. 3.

ČESKÝ JAZYK
Čteme di, ti, ni.
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen.
DÚ trénujte čtení slov s. 11
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem – s.10/1, s.12/1)
Píšeme psací e, l.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní.

MATEMATIKA
Počítáme do 16. Procházíme bludištěm.
Trénujeme rozklady čísel. Určujeme hodiny.
Orientujeme se v rovině. Nalezneme cestu k cíli.
Evidujeme stavby vytvořené za konkrétních podmínek.
Na každé straně v učebnici je 6místný kód, který lze zadat na  Škola s nadhledem. Každý den jiný úkol.

PRVOUKA
Mapujeme znaky zimy se zaměřením na počasí, zimní aktivity, měsíce, oblékání.
Za vhodného počasí podnikneme badatelskou vycházku.

 

19. 2. – 23. 2.
Jarní prázdniny

 

12. 2. – 16. 2.

ČESKÝ JAZYK
Spojení všech malých a velkých písmen.
Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen.
čtenářské tréninky 1 – 8 v Pepovi 1 – trénujte čtení slov.
DÚ trénuj čtení textů (průběžně značíme červeným puntíkem).
Slovník s obrázky – opakování po stranu 39
Píšeme psací d, r.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní.
Slovní fotbal: Domino, Slovní kopaná (skolasnadhledem.cz)
Krátké a dlouhé slabiky: Třídění na krátké a dlouhé samohlásky (skolasnadhledem.cz)

Zájemcům o logopedické procvičování doma:
LOGOhrátky – Pořady – Déčko – Česká televize (ceskatelevize.cz)

MATEMATIKA
Počítáme do 15, 16.
Rozšiřujeme číselný obor, ve kterém používáme +  -, rozklad čísla do 16.
Vyplňujeme plochu parketami podle zadání.
Rozšiřujeme zkušenosti s tabulární evidencí objektů.
Na každé straně v učebnici je 6místný kód, který lze zadat na  Škola s nadhledem. Každý den jiný úkol.

PRVOUKA
Zimní radovánky. Zima – shrnutí.
Mapujeme znaky zimy se zaměřením na počasí, zimní aktivity, měsíce, oblékání.
Za vhodného počasí podnikneme badatelskou vycházku.

Víš, kdo to byl svatý Valentýn? Video zde:
Lucka a děti připravují speciální valentýnské pohoštění a povídají si o tom, kdo byl sv. Valentýn. – Videa – Déčko – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

5. 2. – 9. 2.

ČESKÝ JAZYK
Písmeno F, G.
Čteme písmena F, G. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen.
strana 98, Čtenářský trénink číslo 8 –   trénujte čtení slov + čtení textů, značíme průběžně červeným puntíkem.
Píšeme hůlkové F, G, psací a, A.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní.

Lidové zvyky a tradice, seznam se s tradicí masopustu:
Chaloupka na vršku: Jak to bylo na masopustu – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

MATEMATIKA
Počítáme do 13, 14.
Rozšiřujeme číselný obor, ve kterém používáme +  -, rozklad čísla do 14. Odhadujeme význam obrácené šipky v hadech.
Na každé straně v učebnici je 6místný kód, který lze zadat na  Škola s nadhledem. Každý den jiný úkol.

PRVOUKA
Členové rodiny, koníčky.
Umíme pojmenovat členy své rodiny, rozlišíme blízké příbuzenské vztahy. Zajímáme se o záliby našich blízkých. Víme, proč je dobré mít koníčky.

 

29. 1. – 2. 2.

ČESKÝ JAZYK
Písmeno Ž, Š, Č.

Čteme písmena Ž, Š, Č. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen.
strana 92 Čtenářská tabulka Ž, Š, Č – trénujte čtení slov + čtení textů, značíme průběžně červeným puntíkem.
Píšeme hůlkové Š, Č, psací O, š, č. 
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní.
K procvičení: Gramar.in

MATEMATIKA
Jezdíme autobusem. Počítáme s hady.
Seznamujeme se s pravidly nových prostředí Autobus a Hadi.
Na každé straně v učebnici je 6místný kód, který lze zadat na  Škola s nadhledem. Každý den jiný úkol.

PRVOUKA
Zimní oblečení. Zimní sportovní vybavení.
Pojmenujeme vhodné zimní oblečení, obuv. Při sportech používáme bezpečnostní prvky (helmu, rukavice).

Sleduj živý přenos krmítka ze záchranné stanice Makov.
Záchranná stanice živočichů Makov – krmítko – YouTube

 

22. 1. – 26. 1.

ČESKÝ JAZYK
Písmeno  B, Ž. 
Čteme písmena B, Ž. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen.
DÚ strana 88 Čtenářská tabulka č. 7 (CH, B, Ž)- trénujte čtení slov.
Píšeme hůlkové B, Ž, psací c, j, O.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní.
K procvičení: Gramar.in

MATEMATIKA
Opakujeme, počítáme do 12.
Opakujeme, co jsme se již naučili. Používáme početní operace +, – v souboru prvků do 12.
Na každé straně v učebnici je 6místný kód, který lze zadat na  Škola s nadhledem. Každý den jiný úkol.

PRVOUKA
Zimní sporty. Bobování. Lyžování. Bezpečnost. Úrazy.
Získáváme základní znalosti o nebezpečí úrazu při zimních sportech, víme, jak úrazům předcházet, jak se vhodně obléci.

Sleduj živý přenos krmítka ze záchranné stanice Makov.
Záchranná stanice živočichů Makov – krmítko – YouTube

 

15.1. – 19. 1. 

ČESKÝ JAZYK
Písmeno H, CH.
Čteme písmena H, CH. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen.
 strana 78, strana 88/1-5 – trénujte čtení. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Píšeme hůlkové H, CH, psací o, c.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
K procvičení: Gramar.in

MATEMATIKA
Opakujeme, Procvičujeme.
Opakujeme, co jsme se již naučili. 
Číselná řada, pamětné +/-, součtové trojúhelníky, krokování, rozklady, krychlové stavby, plány staveb, základní rovinné útvary.
Na každé straně v učebnici je 6místný kód, který lze zadat na  Škola s nadhledem. Každý den jiný úkol.
K procvičení: On-line cvičení (onlinecviceni.cz)

Tipy na procvičování učiva

Na procvičení sčítání a odčítání můžete využít úkoly z online stránky Školákov:
počítání do 3: https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-3
počítání do 4: https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-4
počítání do 5: https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-5

PRVOUKA
Zimní krajina, hory, počasí.
Pozorujeme změny počasí v zimě. Mapujeme znaky zimy se zaměřením na počasí, zimní činnosti a sporty.

 

8. 1. – 12. 1.

ČESKÝ JAZYK
Písmeno  V, C. 
Čteme písmena V, C. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova, věty.
Učíme se podobu malých tvarů probraných písmen.
strana 78/1 – 12 trénujte čtení.  Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Píšeme hůlkové V, C psací u, s. 
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Čtení s porozuměním – procvičuj:
rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni1_1.htm

MATEMATIKA
Pozorujeme čísla a tvary. Počítáme do 12.
Rozšiřujeme číselný obor do dvanácti. Počítáme prvky s různým uspořádáním.
Na každé straně v učebnici je 6místný kód, který lze zadat na  Škola s nadhledem. Každý den jiný úkol.

PRVOUKA
Nový rok
.
Učíme se porozumět a rozlišovat pojmy kalendářní rok, roční období, měsíc.
Zima – zopakuj si:
Zima (skolasnadhledem.cz)
Zimní kvíz (skolasnadhledem.cz)

 

3. 1. – 5. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK
Písmena K, Z.

Čteme písmena K, Z. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova.
Propojujeme velká a malá tiskací písmena, hledáme stejné a podobné tvary.
 s. 78 – trénujte čtení, řádky 1, 2, 3.  Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Píšeme hůlkové Z. Psací i, í.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Trénujte čtení a diktáty slabik, slov podle písanky.
Procvičuj:
Gramar.in

MATEMATIKA
Rozšiřujeme číselný obor do dvanácti.
Procvičujeme sčítání a odčítání (nejen) do 10, porovnávání čísel.
Opisujeme příklady do sešitu, procvičujeme psaní číslic.
Procvičuj:
Matika.in

PRVOUKA
Tři králové.
Zima, příroda a ptáci v zimě, pozorování.
Pozorujeme změny přírody v nadcházející zimě. Porovnáváme zimu a podzim.
Všímáme si znaků zimy se zaměřením na počasí, rostliny, živočichy.
Zopakuj si stopy zvířat:
Příroda v zimě (skolasnadhledem.cz)
Zopakuj si 5 nejčastějších druhů na krmítku:
Ptačí kvízy – Ptačí hodinka (birdlife.cz)

Úkoly na každý den (stačí 15 minut):

 • Procvičujeme probraná písmena, slabiky, čteme slova.
 • Procvičujeme počítání.
 • Stále mluvíme MARŤANSKY. Rozkládáme slova na hlásky (Rodič: „Ukaž N O S.“. Podej mi T A L Í Ř.“ Děti plní úkoly :))

 

18. 12. – 22. 12.

ČESKÝ JAZYK
Písmena N, K.
Čteme písmena K. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova.
 s. 64 – trénujte čtení. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Grafomotorický výcvik.
Píšeme hůlkové N, K.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Trénujte čtení a diktáty slabik, slov podle písanky.
Procvičuj:
Gramar.in

MATEMATIKA
Modelujeme tvary z dřívek. Upevňujeme probrané učivo.
Opakujeme psaní číslic 0-9.
Trénujeme vzadu v učebnici. Procvičujeme sčítání a odčítání (nejen) do 10.
Umíme pojmenovat trojúhelník, čtverec, obdélník.
Procvič si příklady:
Sčítání do 10 (skolakov.eu)
Součet tří sčítanců (skolakov.eu
Sčítání a odčítání do 10 (skolakov.eu)
Číselná osa – procvičuj:
Číselná osa 0 – 10 (skolakov.eu)

PRVOUKA
Přichází zima, zimní svátky.
Vánoce.
Povídáme si o adventních a vánočních zvycích v našich rodinách.
České vánoční zvyky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Animovaná historie: Staré vánoční zvyky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Zdobení vánočního stromečku – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Zaposlouchejte se s postavami Josefa Lady do Rybovy České mše vánoční:
Česká mše vánoční – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

11. 12. – 15. 12.

ČESKÝ JAZYK
Písmena Y, R.

Čteme písmena Y, R. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 55. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Grafomotorický výcvik.
Píšeme hůlkové Y, R. Číslici 9.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Procvičuj:
Počáteční písmena (skolasnadhledem.cz)

MATEMATIKA
Řešíme slovní úlohy. Modelujeme tvary z dřívek.
Umíme pojmenovat trojúhelník, čtverec, obdélník.
Procvičuj:
Naslouchám, čtu, počítám (skolasnadhledem.cz)
Tvary z dřívek (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Péče o zdraví.
Umíme vysvětlit, jaká je prevence proti nachlazení, co nám pomůže k uzdravení.

Sleduj živý přenos krmítka ze záchranné stanice Makov. Je tu opravdu živo! Dokážeš pojmenovat všechny živočichy, které jsi viděl?
Záchranná stanice živočichů Makov – krmítko – YouTube

Učíme se koledu: Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda – YouTube

 

3. 12. – 8. 12.

ČESKÝ JAZYK
Písmena T + AU, D + slabiky, slova.

Čteme písmena T, D. Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 48 řádky 1 – 5, 11 – 14. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Grafomotorický výcvik.
Opakujeme psaní číslic 0 – 8. Píšeme hůlkové T, D.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

MATEMATIKA
Počítáme schody. Řešíme trojúhelníky. Rozdělujeme.
Krokujeme na číselné ose. Sčítáme a odčítáme 1, 2, 3 do 10.
Procvičuj sčítání a odčítání:
Sčítání a odčítání do 8 – cvičení 1 (skolasnadhledem.cz)
Procvič si piškvorky:
Piškvorky | Vzdělávací hry pro děti | Divadlo hraček (toytheater.com)

PRVOUKA
Rodina, osoby v rodině, povolání. Mikuláš. Mikulášská tradice.
Rozlišujeme blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků. Umíme pojmenovat povolání rodičů a víme, co v práci dělají. Známe příběh sv. Mikuláše, povídáme se o tradicích.
Legenda o svatém Mikulášovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Mikuláše – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Adventní kalendář 2023 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

ÚKOLY na každý den (stačí 15 minut):

 • Procvičujeme probraná písmena, slabiky, čteme slova. 
 • Procvičujeme počítání.
 • Stále mluvíme MARŤANSKY. Rozkládáme slova na hlásky (Rodič: „Ukaž N O S.“. Podej mi T A L Í Ř.“ Děti plní úkoly).

 

27. 11. – 1. 12.

ČESKÝ JAZYK
Písmena P, J + slabiky, slova.
Čteme písmena P, J.  Procvičujeme probraná písmena, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 39 řádky 1 – 15. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Procvičuj:
Hlásky a písmena A, E, I, O, U, Y (skolakov.eu)
Grafomotorický výcvik.
Opakujeme psaní číslic 0 – 8. Píšeme hůlkové P, J.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

MATEMATIKA
Počítáme do 9 a 10, rozdělujeme. Počítáme schody.
Používáme různé způsoby zápisu rozdělování. Krokujeme na číselné ose.
Procvičuj:
Hledám stejnou stavbu (skolasnadhledem.cz)
Stavím z krychlí (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Osoby v rodině, povolání.
Rozlišujeme blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků. Umíme pojmenovat povolání rodičů a víme, co v práci dělají.
ADVENT.  Adventní činnosti, předvánoční tradice.
Advent – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

20. 11. – 24. 11.

ČESKÝ JAZYK
Písmena  UÚŮ, P + slabiky, slova.
Čteme písmeno U, Ú, Ů, P. Procvičujeme probraná písmena S, O, A, M, E, L, I, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 31 řádky 1 – 15, strana 39 řádky 1 – 5. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Procvičuj:
Hlásky a písmena A, E, I, O, U, Y (skolakov.eu)
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 8, hůlkové U, P.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

MATEMATIKA
Krokujeme dozadu. Opakujeme.
Krokováním modelujeme operaci odčítání. Procvičujeme sčítání a porovnávání.
Procvičuj:
Krokuji a řeším (skolasnadhledem.cz)
Počítám a krokuji (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Režim dne.
Rozlišujeme děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Správně používáme slova včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer… .
Části dne (skolasnadhledem.cz)
Minulost, přítomnost, budoucnost (skolasnadhledem.cz)

 

13. 11. – 17. 11.

ČESKÝ JAZYK
PÍSMENO I + slabiky, slova.
Čteme písmeno I. Procvičujeme probraná písmena S, O, A, M, E, L, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 31 řádky 1 – 12. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 8, hůlkové I.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům
S dětmi už čteme a píšeme jednoduché slabiky a slova. Můžete i doma procvičovat úlohy typu: Napiš první slabiku slova SALÁM. Děti řeknou slovo salám po slabikách, vytleskají a zapíšou na tabulku nebo na papír velkými písmeny SA. Kdo zvládne, řekne pak ještě po písmenkách S-A-L-Á-M, může slovo dopsat, zaznačit slabičnou stavbu + obloučkování.

Procvičuj:
Domino, Slovní kopaná (skolasnadhledem.cz)

MATEMATIKA
Stavíme z krychlí. Krokujeme dozadu.
Opakujeme porovnávání a počty do 8.
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Přičítáme a odčítáme 1 a 2.
Procvičuj:
Porovnávání počtu objektů do 5 (skolasnadhledem.cz)
Počítám obrázky (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
LES, ZVÍŘECÍ RODINKY.
Sv. Martin. Osobnostně sociální rozvoj.
Mapujeme své silné stránky. Kdo jsem? V čem jsem nejlepší, co mi nejde, jak to překonám…
Zopakuj si:
Stromy (skolasnadhledem.cz)

Státní svátek 17. listopadu
Státní svátek 17. listopadu – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

6. 11. – 10. 11.

ČESKÝ JAZYK
Písmeno  E , L + slabiky, slova.
Čteme písmeno E, L. Procvičujeme probraná písmena S, O, A, M, slabiky a jednoduchá slova.
Trénujte čtení strana 31 řádky 1-7. Řádek, který umí dítě přečíst bezchybně (i na přeskáčku), si označí hvězdičkou.
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 7, hůlkové E, L.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

Vyzkoušej si tvoření slov:
Skládání slov (skolakov.eu)
Najdeš chybějící písmenko?
Ztracené písmeno (skolakov.eu)

Dlouhodobý DÚ
Procvičujeme probraná písmena, slabiky, slova.
Čtení slov:
– slova zkoušíme nejdříve sluchově – marťansky, dále slova skládáme z písmen, dítě je opisuje…
Dítě si může vybrat, který způsob čtení mu více vyhovuje:
splývání: dítě písmena postupně načítá SSSÁÁÁMM
slabikování: při čtení využívejte obloučkování tužkou
Při čtení si musí děti důsledně ukazovat prstem, kde zrovna čtou. Děti, které si ukazují, jsou při čtení jistější a soustředěnější.
Každý den číst alespoň 10 minut.

MATEMATIKA
Počítáme do 8. Krokujeme společně. Používáme znaky =, větší než, menší než…
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Přičítáme a odčítáme 1 a 2.
Procvičuj:
Zvířátka krokují (skolasnadhledem.cz)
Menší, větší, rovná se do 8 (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Bezpečnost. Les.
Umíme bezpečně zacházet s elektrickými spotřebiči.  Povídáme si o chování o ochraně lesa a živočiších žijících v lese.
Les (skolasnadhledem.cz)
Chování v přírodě (skolasnadhledem.cz)

Víš, jaký živočich je nazýván KRÁLEM NOCI?
Výr velký – YouTube

 

30. 10. – 3. 11.

ČESKÝ JAZYK
Písmeno M, E + slabiky.
Čteme písmeno M.
Procvičujeme probraná písmena S, O, A a slabiky.
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 6, hůlkové M, E.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Videa k uvolňovacím cvikům

MATEMATIKA
Počítáme do 7. Používáme znaky =, větší než, menší než..
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Procvičuj:
Hledám stejnou stavbu (skolasnadhledem.cz)
Je to tak (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Rodina. Bezpečnost.
Povídáme si o rodině, o pomoci doma o bezpečnosti chování doma.
Umíme pojmenovat členy rodiny.
Zopakuj si, co jsme se ve škole naučili:
Můj domov (skolasnadhledem.cz)
Moje rodina:
Život v rodině (skolasnadhledem.cz)

Dlouhodobý DÚ:
Procvičujeme probraná písmena a slabiky. Prosím, ujišťujte se pravidelně, zda se dětem čtení písmen daří, případně doma docvičte.  Mluvíme MARŤANSKY. Rozkládáme slova na hlásky. (Ukaž N O S. Podej mi T A L Í Ř… Děti plní úkoly).

 

23. 10. – 27. 10.

ČESKÝ JAZYK
Čteme písmeno A.

Procvičujeme probraná písmena S, O, Ó a slabiky SO, SÓ.
Jak procvičovat čtení
Procvičování písmen:
– probraná písmena (zatím pouze velká tiskací) děti mohou hledat, ukazovat v časopisech, knihách, na výrobcích….
– písmena mohou psát na papír, do písku, modelovat, skládat jejich tvar z hraček, přírodnin…
Procvičování slabik:
neučte děti číst z izolovaných písmen (S + O = SO)
– používáme “ SPLÝVAVÝ POSTUP“. Dítě vyslovuje SSS O – až spojí SO. Splývání lze evokovat obloučkem psaným současně se čtením pod slabikou. Tečka u slabiky (v obloučku) znamená, že SO je slabika krátká.
– dítě píše slabiky nejlépe z konkrétních slov (Napiš první dvě písmena ve slově SOVA…)
Grafomotorický výcvik.
Píšeme číslici 4, 5, slabiku SO, velké tiskací A
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Opakuj si psaní číslic: Číslice – Písanka.cz (pisanka.cz)
Videa k uvolňovacím cvikům: VIDEA K ČÁRYMÁRY – Nakladatelství Hanami
Je nutné u dětí uvolňovat ruku v zápěstí, rameni. Zkoušet grafomotorické cviky i doma na větší papíry.

MATEMATIKA
Používáme znak =.
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Trénujeme zápis příkladu.
Procvičujeme probrané učivo.
Procvičuj: Domino (skolasnadhledem.cz)
Dávejte dětem jednoduché pokyny. Trénujte pojmy – vpravo, vlevo, nahoře, dole, vepředu, vzadu, nad, pod, před, za… Trénujte pojmy sloupec, řádek.

PRVOUKA
Nemoci, angína, prevence.
Povídáme si o nemocech, co je způsobuje a jak jim můžeme předcházet.
Víme, jaký je rozdíl mezi nemocí a zraněním.
Opakujeme třídění dřevin na stromy – keře, stromy listnaté a jehličnaté.
Proč existují stromy? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
S Moudronosem za stromy – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

16. 10. – 20. 10.

ČESKÝ JAZYK
Zapisujeme slabičnou stavbu slova (. /).
Trénujeme MARŤANŠTINU (hlásková analýza).
Trénujeme náslovnou hlásku, rozlišujeme řádek/sloupec.
Tvoříme věty, počítáme slova ve větách.
Grafomotorický výcvik. Píšeme číslici 2,3, velké tiskací O, S.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní.
Videa k uvolňovacím cvikům: VIDEA K ČÁRYMÁRY – Nakladatelství Hanami

MATEMATIKA
Sbíráme poznatky s osovou souměrností.
Řešíme krokování podle šipkového záznamu.
Porovnáváme skupiny s různým počtem znaků.
Počítáme do 6. Stavíme stavby.
Stavím z krychlí (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Třídíme a poznáváme základní stromy.
Listnaté stromy – učíme se poznat listnaté stromy v lese – YouTube
Jehličnaté stromy – učíme se poznat jehličnaté stromy v lese – YouTube

 

9. 10. – 13. 10.

ČESKÝ JAZYK
Domácí trénink sluchu (sluchová percepce je nezbytným předpokladem k tomu, aby se děti naučily číst a psát)
Denně si s dětmi hrajte některou z her, můžete činnosti i kombinovat. Dětem pomáhá, když pracují pravidelně (denně 5 – 10 minut). Každé z vašich dětí je jiné a vy jste ti, kteří je znají nejlépe.
MOŽNOSTI
HRA NA ROBOTY – vy dělejte robota – říkejte slovo rozložené – dítě slovo „překládá“ N-O-S. Pokud neví ihned, pomáhejte nápovědami – N-O-S – mám to v obličeji,… , pozor na slova typu NIT – hláskujte Ň-I-T
HRA NA ROBOTY  – robota dělá dítě a vy hádáte
Dítě říká, které písmenko je na začátku slova, na konci slova, uprostřed– mohou to být i hádanky – Začíná to na L a rostou tam stromy. Co je to?
Dítě zapisuje slova tak, jak umí– N, NS, NOS
Online řešení úloh: Obrázková slova (gramar.in)

Procvičuj – řádek/sloupec.
ŘÁDEK – SLOUPEC (websnadno.cz)
Procvičuj určování první hlásky ve slově.
Určujeme první hlásku ve slově (skolakov.eu)

MATEMATIKA
Stavby – klikni na odkaz a můžeš určit počet kostek.
Odpověz na otázky (skolasnadhledem.cz)
G
eometrické tvary – rozhodni, zda se jedná o pravdivé, nebo nepravdivé tvrzení.
Draci (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
Procvičuj.
ZVÍŘATA NA PODZIM (websnadno.cz)

 

2. 10. – 6. 10.

ČESKÝ JAZYK
Online procvičování
Orientace na ploše (skolasnadhledem.cz)
Co do řady nepatří? (skolasnadhledem.cz)
Videa k uvolňovacím cvikům: VIDEA K ČÁRYMÁRY – Nakladatelství Hanami

MATEMATIKA
Online procvičování
Přiřadím (skolasnadhledem.cz)
Klikni na odkaz a můžeš poskládat správně číselnou řadu.
POSKLÁDEJ ČÍSELNOU ŘADU OD ČÍSLA NEJMENŠÍHO (websnadno.cz)

PRVOUKA
Co patří do lesa, a co ne?
Les (skolasnadhledem.cz)
Dopravní situace
Situace na silnici (skolasnadhledem.cz)

 

25. 9. – 29. 9.

HÁDANKA:
Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les?

ČESKÝ JAZYK
Krátká a dlouhá slabika – procvič si délku slabik, klikni na odkaz.
Délka slabiky (skolakov.eu)
První hláska ve slově – trénuj náslovnou hlásku, klikni na odkaz.
Určujeme první hlásku ve slově (skolakov.eu)
Videa k uvolňovacím cvikům: VIDEA K ČÁRYMÁRY – Nakladatelství Hanami

MATEMATIKA
Cesty – klikni na odkaz a procvičuj.
Hledám cestu (skolasnadhledem.cz)
Zahraj si pexeso – klikni na odkaz.
Najdu stejně očima (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA
STÁTNÍ SVÁTEK – SV. VÁCLAV  – podívej se na video:
Chaloupka na vršku – 19 Jak to bylo na svatého Václava – YouTube

NAŠE HISTORIE: Svatý Václav, český kníže a světec, hlavní patron české zeměZa krásnější Vimperk | Za krásnější Vimperk

 

18. 9. – 22. 9. 2023

Můžeš se podívat na video o střídání dne a noci.
Paxi – Střídání dne a noci a ročních období – YouTube

Zazpívej si:
Adámku náš – YouTube

Náměty na přípravu doma

Máte-li doma natěšeného školáka, který si chce procvičovat školu i nad rámec domácích úkolů, nebo cítíte-li, že vaše dítě potřebuje trochu extra procvičování navíc, zde najdete tipy na činnosti, které můžete dělat doma. Seznam činností budu postupně rozšiřovat, jak se v učení ve škole budeme posouvat.

Matematika

 • Počítejte předměty, prsty, tečky na kostce,… Ujistěte se, že pohyb ruky dítěte je v souladu s jeho hlasitým počítáním, tzn. že pokud před něj postavíte pět víček, dítě napočítá do pěti a ukáže na pět víček. Později můžete počítat počet tlesknutí, dupnutí, počet dřepů,…
 • Zatím dítěti nepředstavujte čísla, pokud je již samo nezná. Pokud se na nějaké číslo zeptá, můžete využít jeho zájmu a prozradit mu, co znamená. Stejně tak zatím s dětmi určitě neprocvičujte příklady na sčítání a odčítání, pokud vyloženě samo neprojeví zájem o tuto činnost.
 • Zajímejte se, co dítě v matematice dělalo, co a jak v pracovní učebnici vyřešilo. Ptejte se dítěte, jak „se to dělá“. V žádném případě dítěti neraďte, nedoporučujte postup, jak byste to řešili vy. Nechceme dětem předat hotový poznatek, který časem zapomene, ale nechat ho objevovat, přicházet na princip, rozumět a chápat.

Český jazyk

Sluchová analýza

Činnosti s dětmi zařazujte postupně tak, jak jsou zde seřazeny. Další činnosti zkoušejte teprve, až se mu předchozí aktivity dobře daří. Např. dokud se dítěti nedaří bezpečně určit první písmeno ve slově (bod č. 1), nezkoušejte zatím určovat poslední písmeno slova (bod č. 2).

 1. určování prvního písmene ve slově: Jaké je první písmenko ve slově PES?
  1. Můžete hrát hry typu „Najdi něco, co začíná na písmenko L.“
 2. určování posledního písmene ve slově: Jaké je poslední písmenko ve slově PES? STROM? MÍČ? (Zpočátku je jednodušší, když poslední písmeno slova je souhláska.)
  1. Můžete si zahrát hru slovní fotbal.
 3. rozlišování, která písmena se (ne)nachází v daném slově: Slyšíš ve slově PES písmeno A? Je ve slově PES písmeno E? Je ve slově STROM písmeno R? Je tam písmeno I? (Zpočátku je jednodušší začínat od kratších slov.)
  1. Těžší varianta: Dejte dítěti na výběr z několika slov (např. formou obrázků) a dítě má za úkol určit pouze ta slova (ukázat obrázky), která obsahují zadané písmenko. Např. „Ve kterých slovech slyšíš písmeno K? LŽIČKA, KNIHA, DOPIS?“
  2. Dále můžete určovat, zda se zadané písmenko nachází na začátku slova, na konci slova, nebo uvnitř slova. Např. písmeno K se ve slově KNIHA nachází na začátku a ve slově LŽIČKA se nachází uvnitř slova.

Říkejte si s dětmi dětské říkanky, básničky, písničky. Tleskejte do jejich rytmu. Procvičujete tím sluchovou paměť, slovní zásobu, rytmické cítění atd. Vše se dětem bude hodit napříč předměty.

 

Týdenní školní práce 11. 9. – 15. 9.

S Pepou do školy strana 6 – 12
Čárymáry s Pepou list 4 – 10
Matematika strana 10 – 13

Počet a množství – klikni na odkaz a procvičuj:
Počet, množství (skolakov.eu)

Za dobrou práci si pusť písničku:
POD NAŠIM OKÝNKEM – YouTube