Školička pro předškoláky

Vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme pro budoucí prvňáčky pořádat Školičku pro předškoláky. Školička pro předškoláky se bude konat  15.2. v 9.00 hod. V rámci Školičky se děti seznámí s budovou školy. Hravou formou se zaměříme na přípravu dětí na zápis do 1. třídy, správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky. Procvičíme paměť, myšlení i soustředění.

 

Mgr. Lucie Hradilová