Nabídka kroužků pro šk. rok 2016/17

ikonka_knihovna

Pondělí   „Tvořivý kroužek“ 

Malba, kresba, koláž, výroba dekorací, výroba ozdobných přáníček, práce s přírodním a netradičním materiálem. Uspokojíme všechny děti s touhou po výtvarném uměleckém vyjádření a rozvineme jejich talent.

 

Úterý  „Angličtina pro nejmenší“

Hlavní cíl kroužku Angličtina pro nejmenší je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život a který je již nyní jeho každodenní součástí. Dnešní svět vyžaduje znalost několika jazyků, tak proč si neosvojit správné a vědomé používání toho nejrozšířenějšího? Angličtina se pro Vaše děti stane branou do světa poznání.

 

Středa  „Vědecké pokusy“

Zábavnými pokusy rozvíjíme přírodovědnou gramotnost dětí. Našim cílem je, aby získávaly vztah k přírodovědě, fyzice a chemii. Budou postupovat podle naší originální metodiky, kterou je provede laboratorní myška Žofka.  Snažíme se děti motivovat k zájmu o získání přírodovědných poznatků.

V rámci jednoduchých pokusů mají možnost rozvíjet své vědění v oblasti chemie, fyziky, biologie, a zeměpisu, ale také ochrany životního prostředí a péče o zdraví člověka.  Díky našemu unikátnímu pojetí si mohou děti (i ty z mateřské školky) bezpečně vyzkoušet pokusy s veškerými laboratorními pomůckami.

 

             „Sportovní a míčové hry“

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry s míčem či nářadím, za pomoci kterých se děti „vyřádí“ a odreagují. Pomocí her se mohou naučit vzájemné úctě, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.

 

Čtvrtek  „Tanečky“

Pod vedením zkušeného a kvalifikovaného lektora se děti učí zábavnou formou vnímat rytmus, základní pohybová cvičení, pohybový rozsah i celkovou koordinaci těla. V návaznosti na hudební předlohu připravují společně choreografii, kde malí tanečníci mimo jednotlivých variací zkoušejí také improvizaci a formují tak svou taneční osobnost.

 

Všechny kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ a tělocvičny. Začátek bude vždy ve 14. 45 hod.

Bližší informace se dočtete v informačním letáku, který bude dostupný v MŠ.