Zápis do 1. třídy

plakát_24

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se bude konat v úterý 16. dubna 2024 v době od 14.00 do 16.30 v budově základní školy.

Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2019. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2023/2024, se dostaví k zápisu rovněž.

Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zstecovice.cz v sekci O škole – dokumenty. U zápisu dále předloží rodný list dítěte a doklad o bydlišti (OP).

V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2024 k žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí:

Ve školním roce bude 2024/2025 bude otevřena jedna třída 1. ročníku dle následujících kritérií.

  1. Přednostní přijetí mají ze zákona děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti
  2.  Z nespádové oblasti mají přednost děti, které budou mít ve školním roce 2024/2025 na Základní škole v Tečovicích sourozence
  3. V případě volných míst budou přijímány děti nespádové na základě losování

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

ZDE – O škole – dokumenty

Po vyplnění přihlášky a následném potvrzení od školy, bude možné si rezervovat termín zápisu. Odkaz je stejný jako na přihlášku.