Vítání občánků

vítání 3

Vítání občánků na obecním úřadě v Tečovicích se konalo v pátek 17. května 2024. Přivítat a potěšit budoucí kamarády přišli i žáci naší základní školy – Tereza Kadlčáková, Adéla Velecká, Amanda Zachovalová a Pavel Koňařík z 1. třídy, Jiří Váňa ze 4. třídy, Pavlína Juřenová a Anna Přílučíková z 5. třídy. V zasedací místnosti obecního úřadu zpestřili kulturním pásmem pro maminky a děťátka tento slavnostní akt.  

Vítání občánků je pro nás každý rok velmi milá událost, máme radost, když v naší obci přibývají krásné děti. Přejeme všem novým občánkům pevné zdraví, hodně lásky, štěstí a plno dětského smíchu.

Děkujeme žákům za ochotu a vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i paní učitelce Jelínkové za hudební doprovod.

Marta Miklová