Vítání občánků

Vítání celkem osmi občánků se uskutečnilo v pátek 3. 11. 2023 na obecním úřadě. Slavnostní odpoledne zpříjemnily i žákyně 5. třídy naší školy – Valerie Večeřová, Elen Trynerová, Anna Přílučíková, Pavlína Juřenová a Natálie Kadlčíková. V pásmu básniček přivítaly miminka a potěšily jejich rodiče a prarodiče. Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy.

Všem novým občánkům i jejich rodičům přejeme pevné zdraví a hodně lásky, v životě také štěstí a spokojenost.

Marta Miklová